Hoofdpagina » Nieuws » Dagelijks multivitamine slikken zorgt niet voor lager sterfterisico

Dagelijks multivitamine slikken zorgt niet voor lager sterfterisico

Een grootschalig onderzoek onder bijna 400.000 gezonde Amerikanen toonde geen verband aan tussen dagelijks gebruik van multivitaminen en een verlaagd sterfterisico. Betekent dit dat multivitamines overbodig zijn? Diverse experts plaatsen kanttekeningen bij deze studie.

Het onderzoek door het National Cancer Institute volgde de deelnemers 20 jaar. Er werd gekeken naar totale sterfte en sterfte aan hart- en vaatziekten en kanker. Gecorrigeerd voor demografische factoren en leefstijl bleek er geen verschil in sterfterisico tussen de groep die dagelijks multivitaminen slikte en de controlegroep.

De onderzoekers benadrukken dat vervolgonderzoek nodig is. Zo is het effect bij specifieke populaties, zoals ouderen en mensen met voedingstekorten, niet onderzocht. Ook is niet gekeken naar andere gezondheidseffecten dan sterftecijfers.

Toch wordt de studie door sommige media opgevat als het definitieve bewijs dat multivitaminen overbodig zijn. Sommige experts plaatsen hierbij de nodige kanttekeningen.

Ten eerste betreft het observationeel onderzoek met een inherent lagere bewijskracht dan interventiestudies. Ook zijn alleen gezonde volwassenen onderzocht, wat de extrapoleerbaarheid naar andere groepen beperkt. Daarnaast is de kwaliteit en dosering van de supplementen niet meegenomen. De meeste bevatten synthetische vitamines in zeer hoge doseringen met twijfelachtige effecten. Het is de vraag of natuurlijke vitaminen in redelijke hoeveelheden hetzelfde resultaat zouden geven.

Hoe zit het eigenlijk met dat multivitamines kans op overlijden niet verlagen, want we gaan toch allemaal dood? In andere woorden: we hebben allemaal een 100% kans om dood te gaan. Het is inderdaad correct dat iedereen uiteindelijk een 100% kans heeft om te overlijden. Wanneer studies zoals deze concluderen dat “multivitamine de kans op overlijden niet verlaagt”, verwijzen ze naar de invloed van multivitaminen op de levensduur binnen de geobserveerde periode, niet naar het onvermijdelijke feit van de dood zelf.

Concluderend biedt deze observationele studie onvoldoende basis om het gebruik van alle multivitaminepreparaten af te schrijven. Gerichte interventiestudies bij specifieke populaties zijn nodig om het effect van multivitaminen op de gezondheid definitief vast te stellen. Tot die tijd verdient voorzichtigheid met het interpreten van de resultaten de voorkeur (bron: MedicalXpress).

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel:
Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Word lid van onze nieuwsbrief en ontvang gratis meer dan 100 wetenschappelijke tips om af te vallen!

Gelukt! Ga naar je inbox om het E-book te bekijken.