Hoofdpagina » Nieuws » Meer sporten dan geadviseerd verlaagt risico op overlijden nog verder

Meer sporten dan geadviseerd verlaagt risico op overlijden nog verder

Volgens nieuw onderzoek hebben volwassenen die wekelijks twee keer zoveel sporten als wordt geadviseerd, een beduidend lager risico op sterfte. Deze bevinding komt uit een analyse van meer dan 100.000 deelnemers over een periode van 30 jaar. Het standaard advies is om wekelijks 150 – 300 minuten matig te bewegen of 75 – 150 minuten intensief te sporten. Onder matig bewegen wordt wandelen, lichte krachttraining en calisthenics verstaan en onder intensief sporten hardlopen, zwemmen en fietsen. Calisthenics is overigens een vorm van krachttraining zonder gewichten, maar met behulp van klimrekken in combinatie met de zwaartekracht. Bij mensen die twee tot vier keer meer intensief sportten dan geadviseerd, was het risico op sterfte 21 – 23% lager en bij mensen die matig bewogen 26-31%. Meer sporten dan dat levert niet echt gezondheidsvoordelen op, maar is ook niet schadelijk. De grootste gezondheidswinst wordt geboekt onder mensen die het vele stilzitten vaarwel zeggen en beginnen met lichamelijke activiteit. Rust roest, dus kom in beweging!

Een analyse van lichamelijke activiteit en medische dossiers van meer dan 100.000 mensen gedurende 30 jaar wees uit dat personen die de momenteel door het U.S. Department of Health and Human Services aanbevolen duur van respectievelijk matige (150-300 minuten/week) of krachtige lichamelijke activiteit (75-150 minuten/week) verrichtten, een waargenomen 20-21% en 19% lager risico op sterfte door alle oorzaken hadden.

Bij personen die twee tot vier keer de aanbevolen hoeveelheid lichaamsbeweging (150-600 minuten/week) verrichtten, werd een verdere verlaging van de sterfte aan alle oorzaken waargenomen.

“De potentiële invloed van lichamelijke activiteit op de gezondheid is groot, maar het blijft onduidelijk of het beoefenen van hoge niveaus van langdurige, krachtige of matig-intensieve lichamelijke activiteit boven de aanbevolen niveaus extra voordelen of schadelijke effecten op de cardiovasculaire gezondheid oplevert,” zei Dong Hoon Lee, Sc.D., M.S., een onderzoeksmedewerker in de afdeling voeding van de Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston. “Onze studie maakte gebruik van herhaalde metingen van zelf-gerapporteerde lichamelijke activiteit gedurende tientallen jaren om het verband tussen langdurige lichamelijke activiteit tijdens de middelbare en late volwassenheid en sterfte te onderzoeken.”

De studie ontdekte dat volwassenen die elke week tweemaal de huidige aanbevolen hoeveelheid matige of krachtige lichaamsbeweging beoefenden, het laagste langetermijnrisico op sterfte hadden. Bovendien werden geen negatieve effecten op de cardiovasculaire gezondheid gevonden bij volwassenen die meldden meer dan viermaal de aanbevolen minimum activiteit te hebben beoefend. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat langdurige duurtraining met hoge intensiteit, zoals marathons, triatlons en lange-afstandsfietswedstrijden, het risico op ongunstige cardiovasculaire gebeurtenissen zoals myocardiale fibrose, kransslagaderverkalking, atriale fibrillatie en plotselinge hartdood kan verhogen.

Deelnemers die voldeden aan de richtlijnen voor krachtige lichamelijke activiteit hadden een 31% lager risico op overlijden aan hart- en vaatziekten en een 15% lager risico op overlijden door andere oorzaken, voor een 19% lager algemeen risico op overlijden door alle oorzaken.

Deelnemers die voldeden aan de richtlijnen voor matige lichamelijke activiteit hadden een 22-25% lager risico op overlijden aan hart- en vaatziekten en een 19-20% lager risico op overlijden aan andere oorzaken, voor een 20-21% lager risico op overlijden door alle oorzaken.

Mensen die twee tot vier keer de aanbevolen hoeveelheid langdurige krachtige lichamelijke activiteit (150-300 minuten per week) deden, hadden een 27-33% lager risico op overlijden aan hart- en vaatziekten en een 19% lager risico op overlijden aan andere oorzaken, voor een 21-23% lager risico op overlijden aan alle oorzaken.

Deelnemers die twee tot vier keer meer dan de aanbevolen hoeveelheid matige lichamelijke activiteit (300-600 minuten per week) deden, hadden een 28-38% lager risico op overlijden aan hart- en vaatziekten en een 25-27% lager risico op overlijden aan andere oorzaken, en een 26-31% lager risico op overlijden aan alle oorzaken.

“Deze bevinding kan de bezorgdheid wegnemen over de mogelijke negatieve effecten van hoge niveaus van lichamelijke activiteit, die in een aantal eerdere studies gezien zijn,” zei Lee.

Maar langdurige lichaamsbeweging met hoge intensiteit (300 minuten/week) of matige intensiteit (600 minuten/week) op niveaus van meer dan vier keer het aanbevolen wekelijkse minimum verminderde het risico op overlijden niet meer.

Lee zei: “Onze studie geeft bewijsmateriaal om mensen te helpen in de loop van hun leven de juiste hoeveelheid en intensiteit van lichamelijke activiteit te kiezen om over het geheel genomen gezond te blijven.” “Onze resultaten ondersteunen de huidige nationale richtlijnen voor lichaamsbeweging en suggereren ook dat middelmatige tot hoge niveaus van matige of krachtige activiteit, of een mix van die twee, de beste manier kan zijn om de meeste voordelen te krijgen.”

Hij zei ook dat mensen die minder dan 75 minuten krachtige activiteit of minder dan 150 minuten matige activiteit per week doen, hun risico op overlijden misschien meer kunnen verminderen door 75-150 minuten krachtige activiteit of 150-300 minuten matige lichaamsbeweging per week te doen, of een gelijke hoeveelheid van beide, op een regelmatige basis over een lange periode (bronnen: American Heart Association, MedicalXpress).

Originele studie: Lee DH, Rezende LFM, Joh HK, et al. Long-term leisure-time physical activity intensity and all-cause and cause-specific mortality: a prospective cohort of us adults. Circulation. 0(0).

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel:
Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Word lid van onze nieuwsbrief en ontvang gratis meer dan 100 wetenschappelijke tips om af te vallen!

Gelukt! Ga naar je inbox om het E-book te bekijken.