Hoofdpagina » Nieuws » Menselijk brein blijft snel tot minimaal 60 jaar

Menselijk brein blijft snel tot minimaal 60 jaar

Een recente analyse van meer dan een miljoen deelnemers bracht aan het licht dat de mentale snelheid hoog blijft tot de leeftijd van 60 jaar. Het verhaal dat het menselijk brein na de twintiger jaren sterk terugloopt in capaciteit blijkt op losse schroeven te staan. Volgens recent onderzoek klopt het dat het reactievermogen afneemt met het klimmen der jaren, maar dit komt niet door een afname van hersenkracht. Er blijken een aantal andere factoren mee te spelen. Eén van de grootste factoren, waardoor ouderen trager scoren op reactietests, is dat ouderen minder impulsief zijn. Ouderen zijn voorzichtiger in het nemen van beslissingen, waardoor het wat langer duurt. Jeugdige deelnemers bleken vaak overmoedig en bekommeren zich minder om mogelijke ongunstige uitkomsten. Een andere factor die ook meespeelt, is dat de snelheid van de motoriek wat terugloopt, waardoor de reactiesnelheid kan verminderen. Dit staat los van de ‘brain power’ die iemand tot z’n beschikking heeft. Uit analyse van de gegevens van meer dan 1.2 miljoen deelnemers aan deze test blijkt dat de hersenen tot de leeftijd van 60 jaar over het algemeen geen teruggang kennen in snelheid. De onderzoekers zagen ook dat sommige mensen na de leeftijd van 60 jaar hun snelheid wisten te behouden en andere weer niet. Het is nog een raadsel hoe het komt dat sommige mensen mentaal supersnel blijven. Dit vraagt weer om een vervolgonderzoek.

De originele samenvatting van de onderzoekers:
De reactiesnelheid bij eenvoudige besluitvormingstaken begint af te nemen vanaf de vroege en middelbare volwassenheid. Reactietijden zijn echter geen zuivere maatstaven voor mentale snelheid, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de som van meerdere processen. Hier passen we een Bayesiaans diffusiemodel toe om interpreteerbare cognitieve componenten te extraheren uit ruwe responstijdgegevens. We passen ons model toe op cross-sectionele data van 1,2 miljoen deelnemers om leeftijdsverschillen in cognitieve parameters te onderzoeken. Om deze grote dataset efficiënt te ontleden, passen we een Bayesiaanse inferentiemethode toe voor efficiënte parameterschatting met behulp van gespecialiseerde neurale netwerken. Onze resultaten tonen aan dat responstijdvertraging begint vanaf de leeftijd van 20 jaar, maar deze vertraging was toe te schrijven aan een toename van de besluitvaardigheid en aan langzamere niet-besluitvormingsprocessen, eerder dan aan verschillen in mentale snelheid. Vertraging van de mentale snelheid werd pas waargenomen na ongeveer de leeftijd van 60 jaar. Ons onderzoek bestrijdt dus de wijdverbreide opvattingen over de relatie tussen leeftijd en mentale snelheid.

von Krause M, Radev ST, Voss A. Mental speed is high until age 60 as revealed by analysis of over a million participants. Nat Hum Behav. Published online February 17, 2022:1-9.

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel:
Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Word lid van onze nieuwsbrief en ontvang gratis meer dan 100 wetenschappelijke tips om af te vallen!

Gelukt! Ga naar je inbox om het E-book te bekijken.