Hoofdpagina » Nieuws » Milieuvervuiling kost jaarlijks 9 miljoen levens

Milieuvervuiling kost jaarlijks 9 miljoen levens

Milieuvervuiling is een groot probleem en heeft ernstige gevolgen. Een nieuw rapport in The Lancet laat zien dat luchtvervuiling in 2019 negen miljoen levens heeft geëist, wat 16 procent is van alle sterfgevallen wereldwijd. Overheden lijken zich weinig aan te trekken van deze cijfers. Voor verbetering van de luchtkwaliteit is weinig tot geen actie ondernomen door overheden, ondanks dat vervuiling ‘s werelds grootste risicofactor is voor ziekte en vroegtijdige sterfte. De luchtvervuiling is in steden vaak een stuk hoger dan op het platteland, omdat de gebouwen ervoor zorgen dat het blijft hangen. De onderzoekers vinden het onterecht dat er bijzonder veel aandacht is voor het verlagen van de bloeddruk en cholesterol, terwijl het aanpakken van luchtvervuiling minstens zo belangrijk is. Op de korte termijn kan luchtvervuiling namelijk zorgen voor milde klachten zoals irritatie van de neus, keel, ogen, maar ook ernstigere zoals longontsteking, bronchitis, hoofdpijn en misselijkheid. Op de lange termijn kun je van luchtvervuiling hartaandoeningen en longkanker krijgen. Daarnaast kan het ook leiden tot schade aan zenuwen en organen zoals de hersenen. Op de website van Milieudefensie kun je opzoeken hoe vervuild de lucht in jouw straat is.

Zeker 1 op de 6 wereldwijde sterfgevallen houdt verband met vervuiling. De studie zegt dat vervuiling in de lucht, het water en de bodem driemaal zoveel mensen doodt als HIV/AIDS, tuberculose en malaria samen, vooral in ontwikkelingslanden.

De grootste inzichten van deze studie zijn:

  • In de afgelopen 20 jaar is het aantal sterfgevallen door moderne vormen van vervuiling (zoals luchtvervuiling en vervuiling door giftige chemische stoffen) met 66% gestegen. Dit komt door industrialisatie, ongecontroleerde verstedelijking, bevolkingsgroei, verbranding van fossiele brandstoffen, en het ontbreken van een goed nationaal of internationaal beleid voor chemische stoffen.
  • Ook al is het aantal sterfgevallen door lucht- en watervervuiling in woningen gedaald, toch doodt vervuiling nog steeds meer dan 9 miljoen mensen per jaar over de hele wereld. Sinds 2015 is dit aantal niet veranderd.
  • Meer dan 90% van de door vervuiling veroorzaakte sterfgevallen gebeurt in landen met een laag of gemiddeld inkomen.
  • Luchtvervuiling, loodvergiftiging en chemische vervuiling zijn allemaal belangrijke gebieden die meer aandacht nodig hebben. Elk jaar doodt luchtvervuiling meer dan 6,5 miljoen mensen over de hele wereld, en dit aantal stijgt nog. Lood en andere chemische stoffen veroorzaken elk jaar ongeveer 1,8 miljoen doden in de wereld, wat waarschijnlijk een laag aantal is.
  • De meeste landen hebben niet veel gedaan aan dit enorme volksgezondheidsprobleem. Hoewel landen met hoge inkomens zich van hun ergste vervuiling hebben ontdaan en vervuilingsbestrijding hebben gekoppeld aan het stoppen van klimaatverandering, zijn slechts enkele landen met lage- en middeninkomens erin geslaagd vervuiling tot prioriteit te maken, geld in vervuilingsbestrijding te steken, en vooruitgang te boeken. Op dezelfde manier besteden noch de officiële ontwikkelingshulp, noch de wereldwijde liefdadigheid veel aandacht aan de bestrijding van de vervuiling.
  • Vervuiling, klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit zijn de drie belangrijkste milieuproblemen van onze tijd. Er zijn veel verbanden tussen deze problemen, en het oplossen van het ene zal de andere helpen oplossen.
  • We kunnen de vervuiling niet blijven negeren. Het wordt steeds erger, waardoor het steeds slechter met ons gaat.

Sinds het begin van de pandemie heeft COVID-19 aan 6,7 miljoen mensen het leven gekost. In het onderzoek werden soorten vervuiling en sterftecijfers vergeleken. Luchtvervuiling veroorzaakte 6,7 miljoen voortijdige sterfgevallen, gevolgd door watervervuiling, lood, en gevaren op het werk. Hoewel in Afrikaanse landen de meeste doden door vervuiling vallen, heeft het continent toch vooruitgang geboekt. Tussen 2000 en 2019 is het door vervuiling veroorzaakte sterftecijfer in Afrika gedaald, aldus de studie. Wereldwijd kost vervuiling elk jaar 4,6 biljoen dollar (bron: Lancet.com, deseret.com, lemonde.fr).

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel:
Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Word lid van onze nieuwsbrief en ontvang gratis meer dan 100 wetenschappelijke tips om af te vallen!

Gelukt! Ga naar je inbox om het E-book te bekijken.