Hoofdpagina » Nieuws » Nieuw onderzoek bevestigt: straling mobiele telefoon veroorzaakt kanker

Nieuw onderzoek bevestigt: straling mobiele telefoon veroorzaakt kanker

mobiele-telefoon-kankerAfgelopen week is een nieuw onderzoeksrapport verschenen waaruit blijkt dat straling van draadloze apparaten kankerverwekkend is. Het Nationale (Amerikaanse) Toxicologieprogramma (NTP) heeft een uitgebreid dieronderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van straling van mobiele telefoons en draadloze apparaten. Het onderzoek, wat 25 miljoen dollar heeft gekost, is volgens de onderzoekers verreweg het meest zorgvuldige en grootste onderzoek dat is gedaan om het effect van mobiele straling in kaart te brengen.

Knaagdieren zijn tijdens het onderzoek hun leven lang blootgesteld aan elektromagnetische straling. Tijdens het onderzoek werden drie groepen van 90 ratten van beide geslachten getest en blootgesteld aan verschillende radiatiesterkten. Ook was er een controlegroep, ofwel ratten die niet aan straling werden blootgesteld. De ratten konden normaal bewegen, eten en slapen. Het onderzoek is zo opgezet dat de dieren aan ongeveer evenveel straling werden blootgesteld als mensen die veelvuldig gebruik maken van hun mobiele telefoon.

Bij de ratten zijn zeldzame vormen van kanker geconstateerd in de hart- en hersencellen. Bij de controleratten werd geen kanker gevonden. Dit vormt het sterkste bewijs tot nu toe dat blootstelling aan straling kan worden gerelateerd aan kanker. De onderzoekers ondervonden dat hoe sterker de straling was, hoe meer ratten de zeldzame vormen van hersen- en hartkanker ontwikkelden. Opmerkelijk is dat er veel meer mannelijke ratten waren die schade opliepen dan vrouwelijke ratten, en de schade kwam vaker voor in het hart dan in de hersenen. Bij de vrouwtjes waren geen aanzienlijke effecten gevonden in de hersenen of het hart. De bevindingen zijn echter nog niet definitief. Er waren nog andere verwarrende bevindingen, zoals het feit dat mannelijke ratten blootgesteld aan straling langer leefden dan de ratten in de controlegroep. Maar over het geheel gezien lijkt het verband tussen straling en kanker sterk.

The Wireless Association reageerde door een beroep te doen op eerdere wetenschappelijke onderzoeken die hebben vastgesteld dat er geen gezondheidseffecten zijn ondervonden door straling van mobiele telefoons. The Federal Communications Commission laat in reactie op het onderzoek weten het belang van deze kwestie in te zien en alle aanbevelingen te volgen van deskundigen, ook wanneer de FCC het huidige beleid wat betreft straling zou moeten aanpassen.

Meer dan 90 procent van de volwassen gebruikt een mobiele telefoon, maar weinig was bekend over hun veiligheid. Eerdere onderzoeken hebben de gevonden vormen van kanker nooit met straling in verband kunnen brengen. Het Amerikaanse onderzoeksbureau voor kanker stelde in 2011 dat straling mogelijk kankerverwekkend is voor mensen. Data van de onderzoeken waren volgens het NTP echter inconsistent. Naar aanleiding van de bevindingen in dit onderzoek is het zeer waarschijnlijk dat de tumoren in verband staan met de blootstelling aan straling. Er zal nog veel werk verricht moeten worden om vast te stellen of straling werkelijk problemen oplevert bij mensen, maar het feit dat het bij ratten het geval is, is zorgelijk.

Hoewel we nooit terug zullen keren naar een tijdperk zonder straling, zijn er zeker veiligheidsmaatregelen die je zelf kan treffen om blootstelling eraan te beperken. Je kan de mobiel op afstand houden door je telefoon met de luidspreker aan op tafel te leggen of een koptelefoon met snoer te gebruiken tijdens het bellen (Bron).

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel:
Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Word lid van onze nieuwsbrief en ontvang gratis meer dan 100 wetenschappelijke tips om af te vallen!

Gelukt! Ga naar je inbox om het E-book te bekijken.