Hoofdpagina » Nieuws » Ontbijt overslaan niet verstandig voor kinderen

Ontbijt overslaan niet verstandig voor kinderen

In een Australisch onderzoek met ruim 60.000 studenten van de lagere en middelbare school kwam naar voren dat het overslaan van het ontbijt ongunstig is voor de emotionele betrokkenheid en cognitieve prestaties op school. Hoe ouder kinderen worden, hoe vaker kinderen hun ontbijt overslaan. Jonge kinderen worden meestal van een ontbijt voorzien door hun ouders, waardoor vooral pubers het ontbijt vaker links laten liggen. Dit is direct terug te zien in het gedrag en het mentale functioneren. Volgens de onderzoekers is een gebrek aan energie hiervoor verantwoordelijk. Zij zeggen dat dit energietekort op de lange termijn de gezondheid negatief kan beïnvloeden. Oudere studies brachten al eerder aan het licht dat het overslaan van het ontbijt ongunstig is voor het brein, maar nieuw is dat het ook kan zorgen voor een afname aan betrokkenheid bij de les. Deze studie benadrukt het belang van een goed ontbijt voor kinderen. Ouders zouden met hun kinderen hierover in gesprek kunnen gaan en een gemakkelijk (maar gezond) ontbijt in huis kunnen halen. De kans is groot dat het overslaan van het ontbijt ook voor volwassenen deze nadelige gevolgen heeft.

De samenvatting van de originele studie:

Doelstelling: Onderzoek naar de gevolgen van het overslaan van het ontbijt bij leerlingen richt zich meestal op de academische resultaten, en niet zozeer op het welbevinden of de betrokkenheid bij school. Deze studie onderzoekt de relatie tussen het overslaan van het ontbijt en cognitieve en emotionele aspecten van schoolbetrokkenheid.

Opzet: Cross-sectionele studie met gegevens van een bevolkingsonderzoek naar het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen en adolescenten op school. Lineaire regressie met correctie voor confounders werd gebruikt om het effect van het overslaan van het ontbijt op de schoolbetrokkenheid te schatten.

Setting: Overheidsscholen (openbare scholen) in Zuid-Australië.

Deelnemers: De deelnemers waren leerlingen, Grades 4-12, die in 2019 de Wellbeing and Engagement Collection invulden. De analysesteekproef omvatte 61.825 leerlingen.

Resultaten: Ongeveer 9-6 % van de leerlingen gaf aan altijd het ontbijt over te slaan, met 35-4 % die soms oversloeg en 55-0 % die nooit oversloeg. In de aangepaste lineaire regressiemodellen rapporteerden kinderen en adolescenten die altijd het ontbijt oversloegen lagere niveaus van cognitieve betrokkenheid (β = -0-26 (95 % CI -0-29, -0-25)), betrokkenheid met leerkrachten (β = -0-17 (95 % CI -0-18, -0-15)) en schoolklimaat (β = -0-17 (95 % CI -0-19, -0-15)) in vergelijking met degenen die nooit het ontbijt oversloegen, na controle voor leeftijd, geslacht, gezondheid, slaap, verdriet en zorgen, ouderlijk onderwijs, sociaaleconomische status en geografische afgelegen ligging.

Conclusie: In overeenstemming met onze hypothese werd het overslaan van het ontbijt geassocieerd met een lagere cognitieve en emotionele betrokkenheid, wat te wijten zou kunnen zijn aan mechanismen zoals de energietoevoer op korte termijn en de gevolgen voor de gezondheid op lange termijn. Daarom zou het verminderen van het overslaan van het ontbijt een positieve invloed kunnen hebben op de schoolbetrokkenheid.

Moller H, Sincovich A, Gregory T, Smithers L. Breakfast skipping and cognitive and emotional engagement at school: a cross-sectional population-level study. Public Health Nutr. Published online December 16, 2021:1-10.

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel:
Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Word lid van onze nieuwsbrief en ontvang gratis meer dan 100 wetenschappelijke tips om af te vallen!

Gelukt! Ga naar je inbox om het E-book te bekijken.