Hoofdpagina » Nieuws » Psilocybine kan zware depressie verminderen

Psilocybine kan zware depressie verminderen

Heb je ooit gehoord van een “behandelresistente depressie”? Dit is een soort depressie die heel moeilijk te behandelen is en het komt vrij vaak voor. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de mensen die antidepressiva gebruiken, geen verbetering merken na de eerste behandeling en dat dit percentage alleen maar groter wordt bij verdere behandelingen. Maar er is hoop! Wetenschappers zijn geïnteresseerd geraakt in psilocybine, ook wel bekend als “paddo’s”, als mogelijke behandeling voor sommige psychische aandoeningen. Zou dit kunnen helpen bij mensen met een behandeling-resistente depressie?

In dit onderzoek is gekeken of een dosis van 25 mg ‘paddo’s’ (psilocybine) helpt bij het verminderen van depressie bij mensen die niet opknappen van de gebruikelijke medicijnen. Er deden 79 mensen mee aan deze studie, die allemaal zwaar depressief waren. Ze kregen een dosis van 1 mg (controle), 10 mg of 25 mg psilocybine, samen met wat therapiesessies. De onderzoekers keken hoe depressief de deelnemers waren voor en na de behandeling met psilocybine.

Deelnemers kregen een enkele dosis van een synthetische versie van psilocybine, in een dosis van 25 mg, 10 mg of 1 mg (de controlegroep). Ze kregen ook psychologische ondersteuning. De onderzoekers wilden weten of de psilocybine de depressie zou verminderen.

Ze ontdekten dat de deelnemers die 25 mg psilocybine kregen, na 3 weken minder depressief waren vergeleken met de andere groepen. Maar na 12 weken was dit effect minder duidelijk.

Wat is psilocybine precies?
Psilocybine is een psychoactieve stof die van nature voorkomt in bepaalde soorten paddenstoelen, zoals de psilocybe cubensis. In Nederland wordt deze soort ook wel de Mexicaanse genoemd, omdat deze veelvuldig in Mexico voorkomt. Dit soort paddenstoelen worden ook wel “paddo’s” genoemd. Psilocybine kan hallucinaties, veranderingen in perceptie, emoties en gedachten veroorzaken. Het is een stof die door mensen wordt gebruikt voor recreatieve en spirituele doeleinden, en recent is er ook veel interesse in de mogelijke medische toepassingen ervan, zoals bij de behandeling van bepaalde psychische aandoeningen. Het is belangrijk om te weten dat het gebruik van psilocybine alleen onder begeleiding van professionals en in een gecontroleerde omgeving moet gebeuren vanwege de potentieel intense effecten en bijwerkingen.

Slotwoord
Het is dus mogelijk dat een dosis van 25 mg “paddo’s” kortdurend kan helpen bij zware depressie. Na drie weken zagen ze dat de deelnemers die 25 mg hadden gekregen de grootste vermindering hadden van hun depressie, gevolgd door de deelnemers die 10 mg hadden gekregen en daarna de controlegroep die 1 mg had gekregen. Maar er waren ook bijwerkingen zoals hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Het is belangrijk om te weten dat suïcidale gedachten en zelfverwonding nog steeds voorkwamen bij mensen in alle dosisgroepen.

Originele studie: Goodwin GM, Aaronson ST, Alvarez O, et al. Single-dose psilocybin for a treatment-resistant episode of major depression. N Engl J Med. 2022;387(18):1637-1648.

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel: