Hoofdpagina » Nieuws » Stuur op ‘tien voor twee’ vasthouden kan zorgen voor ernstig letsel

Stuur op ‘tien voor twee’ vasthouden kan zorgen voor ernstig letsel

De meeste mensen die vroeger rijles kregen werd geleerd om de handen bovenaan het stuur te plaatsen, oftewel op tien voor twee. Recente inzichten wijzen ons erop dat dit vandaag de dag zeer gevaarlijk is. Het idee was in het verleden dat deze greep je in staat stelt om snel te kunnen reageren op het verkeer, wat de veiligheid verhoogt. Door de komst van airbags is dit echter al lang niet meer aan te raden. Wanneer de airbag bij een aanrijding ontploft, komen er grote krachten vrij. Als je het stuur dan op ‘tien voor twee’ vasthebt, kunnen je handen en armen naar achteren worden geslagen, wat tot zware verwondingen kan leiden. Voorbeelden zijn geamputeerde vingers en afgescheurde stukken huid. Specialisten raden nu aan om je stuur aan de uiterste zijkanten vast te houden, op ‘kwart voor drie’. Hierdoor wordt de kans op fysiek letsel aanzienlijk verminderd. Bijkomende voordelen zijn dat het sturen soepeler gaat en dat je zithouding verbetert.

De juiste manier om het stuur van een auto vast te houden is om je handen op de posities 9 en 3 uur te plaatsen, met je duimen omhoog langs de rand van het stuur. Deze positie geeft de meeste controle en maakt een snelle reactie in geval van nood mogelijk. Het is ook belangrijk om beide handen aan het stuur te houden, want met slechts één hand aan het stuur kun je de controle verliezen. Voorkom bovendien dat je armen of ellebogen op de deur of armleuning rusten, omdat dit je vermogen om snel te reageren kan verminderen. Het verdient aanbeveling om het stuur stevig vast te houden, maar niet zo strak dat je niet snel en soepel kunt sturen.

Japanse wetenschappers hebben een beperkte studie uitgevoerd om de invloed te onderzoeken van hoe stevig we het stuurwiel vasthouden op de kracht van onze spieren en onze perceptie van hoeveel inspanning we nodig hebben om het te draaien. Aan het onderzoek namen negen mannen deel die een speciaal stuurwiel gebruikten dat leek op de besturing van een vliegtuig. De wetenschappers evalueerden de hoeveelheid kracht die in hun spieren werd gebruikt bij vier verschillende hoeken met het wiel in een horizontale positie, die werd beschouwd als het “neutrale punt”. Deze hoeken waren 60°, 30°, -30° en -60°. De bestuurders mochten slechts één hand gebruiken om het stuur te besturen. De algemeen aanvaarde “beste praktijk” voor de wielstand bij gebruik van airbags is tegenwoordig 3:00 en 9:00, hetgeen in dit onderzoek overeenkomt met neutraal.

Alle bestuurders gebruikten hun rechterhand om het juk vast te houden en draaiden aan het stuur om de vereiste kracht te onthouden om de neutrale bedieningspositie te verplaatsen, die 2,0 Newtonmeter (Nm) bedroeg. De deelnemers werd gevraagd of het experimentele wiel moeilijk of gemakkelijker te draaien was. Indien zij meenden dat hun experimentele wiel meer kracht nodig had dan het referentiewiel, verhoogden de onderzoekers de kracht met 0,2 Nm. Indien de proefpersoon dacht dat het experimentele wiel minder kracht vergde, verminderden de onderzoekers de kracht met 0,2 Nm. Het totale krachtbereik liep van 1,1 tot 2,9 Nm en de test werd in elke positie 25 keer naar boven en 25 keer naar beneden gedraaid.

Het doel van het onderzoek, zoals vermeld in de aankondiging, was te onderzoeken hoe onze bestaande overtuigingen, geworteld in zintuiglijke informatie, onze manier van omgaan met een stuurwiel kunnen vormen: De situatie van onze arm beïnvloedt de manier waarop we onze spieren gebruiken om activiteiten uit te voeren. Een ongemakkelijke of vreemde houding kan ons een grotere of kleinere inspanning doen voelen, zodat het voorwerp zwaarder of lichter lijkt dan het in werkelijkheid is.

Het onderzoeken van proefpersonen met hun rechterarm in vreemde posities aan een beperkt stuur lijkt zowel absurd als eigenaardig. Over het algemeen gebruiken bestuurders beide handen in de geadviseerde evenwichtspositie, waarbij de zwaartekracht en de belasting van de armen elkaar neutraliseren omdat de ene arm omhoog gaat en de andere omlaag. Van degenen die liever met één hand rijden, rusten sommigen op de bovenste 12:00-positie, terwijl anderen de voorkeur geven aan de 6:00-positie. Hoewel 6:00 als veilig wordt beschouwd, loop je bij 12:00 het risico in het gezicht geraakt te worden door je eigen arm als de airbag uitklapt.

Om grote schade te voorkomen, raden deskundigen over de hele wereld aan uw handen op het stuur te houden in de stand kwart voor drie. Laat je handpalmen dus rusten op de uiterste randen van het stuur. Fabrikanten plaatsen de richtingaanwijzers en ruitenwisserhendels ook bewust op die hoogte om het de bestuurder zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bovendien kun je dan ook gemakkelijker sturen, omdat je zitpositie dan ook beter is (bronnen: hln.be, popularmechanics.com).

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel:
Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Word lid van onze nieuwsbrief en ontvang gratis meer dan 100 wetenschappelijke tips om af te vallen!

Gelukt! Ga naar je inbox om het E-book te bekijken.