Wat moet ik doen als iemand zich verslikt?

Verstikking gebeurt als iemands luchtweg plotseling geblokkeerd raakt, geheel of gedeeltelijk, zodat hij niet meer kan ademen. Tekenen van verslikken Verstikking treedt op als een stuk voedsel, een voorwerp, of een vloeistof de keel blokkeert. Kinderen verslikken zich vaak doordat ze vreemde voorwerpen in hun mond stoppen. Volwassenen kunnen zich verslikken door het inademen van … Lees verder >