Hoofdpagina » Nieuws » Yoga kan helpen tegen reumatoïde artritis

Yoga kan helpen tegen reumatoïde artritis

Vooral ouderen worden nogal eens geplaagd door reumatoïde artritis (RA). In een 8 weken durende gerandomiseerde gecontroleerde studie, werden 70 RA-patiënten willekeurig verdeeld in een yogagroep (120 minuten yoga, verdeeld over 5 dagen per week) of een controlegroep. Het bleek dat yoga een positief effect heeft op de gezondheid van onze mitochondriën, oftewel de energiecentrales van onze cellen. Ook de ontstekingsmarkers in het bloed waren lager. Reuma omvat meer dan 100 gewrichtsaandoeningen, waarvan jicht, artritis en artrose de bekendste voorbeelden zijn. Een arts zal met reuma over het algemeen reumatoïde artritis bedoelen. In het verleden ontdekten onderzoekers al dat krillolie ook krachtig tegen RA kan werken. Het is dus waarschijnlijk een slim idee om bij reumatische klachten op meerdere sporen tegelijk te werken. Yoga kun je nu aan het lijstje toevoegen.

De originele opzet van de studie
Doel: Reumatoïde artritis (RA) is een alomtegenwoordige inflammatoire auto-immuunziekte die de gezondheid van de mens ernstig schaadt en meer effectieve niet-farmacologische behandelingsmethoden vereist. Deze studie beoogt de werkzaamheid van yoga voor patiënten met RA systematisch te bekijken en te evalueren.

Methoden: Medline (via PubMed), Cochrane Library, EMBASE (via SCOPUS), en Web of Science databank werden doorgescreend op artikelen die tot 20 juli 2020 gepubliceerd waren. Gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT’s) over yoga bij patiënten met RA werden geïncludeerd. Uitkomstmaten waren pijn, fysieke functie, ziekte-activiteit, ontstekingsbevorderende cytokinen, en grijpkracht. Voor elke uitkomst werden gestandaardiseerde gemiddelde verschillen (SMD) en 95% betrouwbaarheidsintervallen (CI) berekend.

Resultaat: Er werden tien trials geïdentificeerd waaraan 840 patiënten met RA in de leeftijd van 30-70 jaar deelnamen, met 86% vrouwelijke deelnemers. De meta-analyse onthulde een statistisch significant totaal effect ten gunste van yoga voor lichamelijk functioneren (HAQ-DI) (5 RCT’s; SMD = -0.32, 95% CI -0.58 tot -0.05, I2 = 15%, P = 0. 02), ziekteactiviteit (DAS-28) (4 RCT’s; SMD = -0,38, 95% CI -0,71 tot -0,06, I2 = 41%, P = 0,02) en grijpkracht (2 RCT’s; SMD = 1,30, 95% CI 0,47-2,13, I2 = 63%, P = 0,002). Er werden geen effecten gevonden voor pijn, gevoelige gewrichten, gezwollen gewrichten tellen of ontstekingsbevorderende cytokines (i.e., CRP, ESR, IL-6, en TNF-α).

Samenvatting: De bevindingen van deze meta-analyse wijzen erop dat yoga gunstig kan zijn voor de verbetering van de fysieke functie, ziekte-activiteit, en grijpkracht bij patiënten met RA. De balans van bewijsmateriaal toonde echter aan dat yoga geen significant effect had op het verbeteren van pijn, gevoelige gewrichten, aantal gezwollen gewrichten, en ontstekingsbevorderende cytokines bij patiënten met RA. Gezien de methodologische beperkingen, de kleine steekproefgrootte, en de lage kwaliteit, trekken we een zeer voorzichtige conclusie uit de resultaten van de schatting van het effect. Hoogwaardige en grootschalige RCT’s zijn in de toekomst dringend nodig, en het werkelijke resultaat kan wezenlijk anders zijn (bron).

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel:
Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Word lid van onze nieuwsbrief en ontvang gratis meer dan 100 wetenschappelijke tips om af te vallen!

Gelukt! Ga naar je inbox om het E-book te bekijken.