Hoofdpagina » Nieuws » Koffie kan je leven verlengen

Koffie kan je leven verlengen

Een studie die maar liefst 18 jaar lang heeft geduurd, bracht aan het licht dat je maar beter wat koffie aan je dieet kan toevoegen als je gezond oud wil worden. Het bleek dat één kopje koffie per dag de kans op sterfte door alle oorzaken met 27% kan verminderen. Bij meer dan één kopje was dat zelfs 44%. De onderzoekers geven aan dat deze resultaten in overeenstemming zijn met tal van andere onderzoeken die reeds gedaan zijn. Hoe het kan dat koffie levensverlengend werkt, is nog niet duidelijk. Geopperd wordt dat het komt door de vele antioxidanten of een gunstig effect op de microbiotica in de darmen. Overdrijf je inname van koffie niet, want andere onderzoeken laten weer zien dat koffie na 3 – 4 kopjes je gezondheid weer nadelig kan beïnvloeden.

Originele samenvatting van de studie:

We hebben het verband onderzocht tussen gebruikelijke koffieconsumptie en sterfte aan alle oorzaken, hart- en vaatziekten (CV) en kanker in een volwassen populatie in Spanje, rekening houdend met zowel de hoeveelheid als het type koffie dat wordt geconsumeerd. We gebruikten basisgegevens over koffieconsumptie en andere persoonlijke variabelen, en het aantal sterfgevallen gedurende een follow-up periode van 18 jaar, voor 1567 deelnemers van 20 jaar en ouder uit de Valencia Nutrition Study in Spanje. De totale consumptie van koffie, cafeïnehoudende koffie en cafeïnevrije koffie werd bepaald met behulp van een gevalideerde voedselfrequentievragenlijst. Cox regressie modellen werden gebruikt om aangepaste hazard ratio’s (HRs) en 95% betrouwbaarheidsintervallen (CIs) te schatten. Gedurende de 18-jarige follow-up periode overleden 317 personen, waarvan 115 aan CV-ziekten en 82 aan kanker. Vergeleken met geen consumptie, was de consumptie van ≤1 kop koffie per dag en >1 kop koffie per dag geassocieerd met een lager risico van sterfte aan alle oorzaken, HR = 0,73 (95% CI: 0,56-0,97) en HR 0,56 (95% CI: 0,41-0,77), respectievelijk. Een lagere kankersterfte werd waargenomen bij drinkers van meer dan 1 kopje per dag vergeleken met niet-drinkers, HR 0,41 (95% CI 0,20-0,86). Wat het type koffie betreft, was alleen de algemene consumptie van cafeïnehoudende koffie geassocieerd met een lagere sterfte aan alle oorzaken na 12 en 18 jaar follow-up, HR = 0,66 (95% CI: 0,46-0,94) en HR = 0,59 (95% CI: 0,44-0,79), respectievelijk. Concluderend suggereert deze studie dat een matige consumptie van koffie, met name van cafeïnehoudende koffie (bereik 1-6,5 kopjes per dag), geassocieerd is met een lagere sterfte aan alle oorzaken en kanker na een lange follow-up periode. Er werd geen significant verband gevonden tussen koffieconsumptie en CVD mortaliteit (bron).

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel:
Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Word lid van onze nieuwsbrief en ontvang gratis meer dan 100 wetenschappelijke tips om af te vallen!

Gelukt! Ga naar je inbox om het E-book te bekijken.