Luchtvervuiling kan zorgen voor slechte schoolprestaties bij kinderen

Kinderen die veelvuldig aan luchtverontreiniging worden blootgesteld, hebben mogelijk een grotere kans op moeite met spelling, begrijpend lezen en wiskundige vaardigheden. Ook blijken zij meer moeite te hebben met remmende controle tijdens de late kinderjaren. Deze moeilijkheden met inhibitie in de late kinderjaren bleken een voorloper te zijn van latere academische problemen. Maatregelen die gericht … Lees verder >