Hoofdpagina » Nieuws » Vitamine D vermindert depressie en angst bij ouderen

Vitamine D vermindert depressie en angst bij ouderen

Onderzoek heeft aangetoond dat een adequate inname van vitamine D van groot belang is voor een optimale lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hoewel de rol van vitamine D in de botgezondheid goed bekend is, zijn de effecten op de geestelijke gezondheid minder duidelijk. Recent onderzoek heeft echter aanwijzingen gevonden dat een voldoende vitamine D-status verband houdt met een verminderd risico op angst en depressieve stoornissen, met name bij ouderen.

Een recente gerandomiseerde, gecontroleerde studie heeft het effect van aanvullende vitamine D op symptomen van angst en depressie bij ouderen met prediabetes onderzocht. In dit onderzoek kregen 90 deelnemers ouder dan 60 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar en een gemiddelde vitamine D-spiegel van 20 ng/mL, gedurende 12 maanden wekelijks een supplement van 25.000 IE vitamine D of geen interventie.

De resultaten waren veelbelovend. Vergeleken met de controlegroep vertoonden deelnemers in de supplementgroep aanzienlijke verbeteringen in symptomen van angst en depressie na zowel 6 als 12 maanden. De suppletiefase leidde tot significante stijgingen in de vitamine D-spiegels, waarbij de gemiddelde waarden na 12 maanden 29 ng/mL bedroegen in de interventiegroep, tegenover slechts 20 ng/mL in de controlegroep.

De ernst van depressieve symptomen werd gemeten met de Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), een gevalideerde vragenlijst om de ernst van depressie te beoordelen. Daarnaast werd angst in kaart gebracht met de State-Trait Anxiety Inventory (STAI), bestaande uit twee subschalen. De ene meet toestandsangst, tijdelijke angstgevoelens als reactie op specifieke situaties. De andere subschaal evalueert kenmerkende angst, een meer consistente angstige gemoedstoestand die gedurende de dag aanwezig is.

Deze bevindingen suggereren dat suppletie met vitamine D een veelbelovende aanpak kan zijn voor het verminderen van symptomen van angst en depressie bij ouderen, een leeftijdsgroep die vaak kampt met een inadequate vitamine D-status en een verhoogd risico op psychische aandoeningen. Het onderzoek onderstreept het belang van het bereiken en handhaven van optimale vitamine D-spiegels, met name bij kwetsbare groepen zoals ouderen (Examine).

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel:
Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Word lid van onze nieuwsbrief en ontvang gratis meer dan 100 wetenschappelijke tips om af te vallen!

Gelukt! Ga naar je inbox om het E-book te bekijken.