5 bewezen gunstige gezondheidseffecten van inositol

Inositol is een koolhydraat dat in je lichaam voorkomt, maar ook in voeding en in voedingssupplementen. Er bestaan verschillende vormen van deze molecule en elk daarvan heeft een soortgelijke structuur als de belangrijkste soort suiker in je lichaam – glucose. Inositol speelt een rol in allerlei lichaamsprocessen. Er is daarom onderzoek gedaan naar de mogelijke positieve effecten op de gezondheid. Een inositolsupplement kan helpen bij de behandeling van bepaalde medische aandoening, waaronder sommige angst- en vruchtbaarheidsstoornissen. Ook kan het andere gunstige effecten op de gezondheid hebben. Hieronder vind je 5 wetenschappelijk bewezen voordelen van inositol.

1. Kan angst remmen door invloed op serotonine
Inositol beïnvloedt het proces waarbij neurotransmitters worden aangemaakt, de moleculen die verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van informatie in je brein (1). Serotonine, een molecule die vele rollen in je lichaam speelt en je gedrag en humeur beïnvloedt, is een belangrijke neurotransmitter die door inositol wordt beïnvloed (2). Onderzoekers hebben gekeken of inositolsupplementen de symptomen kunnen beïnvloeden die horen bij aandoeningen waarbij serotonine en het brein betrokken zijn, zoals angststoornissen, onderverdeeld in bijvoorbeeld paniekstoornis, obsessief-compulsief gedrag (OCD) en posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Uit verscheidene studies blijkt dat inositol wellicht in staat is om het aantal paniekaanvallen te verminderen bij mensen met een paniekstoornis (34). Een studie onder 20 mensen met paniekstoornis wees uit dat 18 gram inositol per dag het aantal wekelijkse paniekaanvallen verlaagde met 4 – meer dan de verlaging met 2,4 per week die werd waargenomen bij mensen die angstremmende medicatie kregen (4). Een ander onderzoek wees uit dat bij mensen met OCD de symptomen meer verbeterden bij inname van 18 gram inositol per dag dan bij inname van een placebo (5). Het weinige onderzoek dat is gedaan onder mensen met PTSS heeft echter geen positieve resultaten opgeleverd (6). Er zijn zelfs onderzoekers die zich afvragen of inositol überhaupt wel effectief is bij de behandeling van deze angststoornissen (7). Het zou dus kunnen dat inositol goed werkt bij bepaalde soorten angststoornissen, maar er is meer onderzoek nodig om de effecten vast te stellen.

Kortom: Inositol kan de neurotransmitters in je hersenen, waaronder serotonine, beïnvloeden. Hoge doseringen zouden een gunstige werking kunnen hebben op angststoornissen zoals paniekstoornis. Onderzoek levert echter gemengde resultaten op; er is meer onderzoek nodig.

2. Kan bijdragen aan betere bloedsuikerregulering door verbetering insulinegevoeligheid
Insuline is een hormoon dat van cruciale betekenis is voor het reguleren van het bloedsuikergehalte in het lichaam. Insulineresistentie, een probleem met het vermogen van je lichaam om goed op insuline te reageren, wordt gezien als een van de hoofdfactoren in aandoeningen zoals het metabool syndroom (8). Inositol kan gebruikt worden om moleculen te produceren die betrokken zijn bij de werking van insuline in je cellen (9). Er is onderzoek gedaan naar inositol vanwege dit vermogen om de insulinegevoeligheid te verbeteren, waaruit bleek dat de insulineresistentie inderdaad afneemt. Een 6 maanden durende studie onder 80 postmenopauzale vrouwen met metabool syndroom wees uit dat 4 gram inositol per dag meer verbetering opleverde dan een placebo, voor wat betreft insulinegevoeligheid, bloeddruk- en cholesterolniveaus (10). Een ander onderzoek, onder vrouwen met zwangerschapsdiabetes, toonde ook verbeteringen aan in insulinegevoeligheid en bloedsuikerregulering door inname van inositol (11). Bovendien kan inositol de insulinewerking verbeteren bij vrouwen met PCOS (polycysteus ovarium syndroom), hoewel de onderzoeksresultaten niet eenduidig zijn (121314).

Kortom: Inositol speelt een rol in de insulinehuishouding en het kan de gevoeligheid voor insuline in sommige gevallen verbeteren. Positieve effecten werden waargenomen bij mensen met metabool syndroom en bij vrouwen met risico op zwangerschapsdiabetes en PCOS.

3. Kan zorgen voor betere vruchtbaarheid bij vrouwen met PCOS
PCOS is een syndroom dat optreedt als het lichaam van een vrouw abnormale hoeveelheden aanmaakt van bepaalde hormonen. Vrouwen met PCOS lopen meer risico op verscheidene ziektes en kunnen problemen hebben met de vruchtbaarheid (15). Problemen met insulinegevoeligheid kunnen een van de oorzaken zijn van een verminderde vruchtbaarheid bij vrouwen met PCOS. Omdat inositol de insulinegevoeligheid kan verhogen, is het onderzocht als mogelijk middel dat ingezet kan worden ter behandeling hiervan (14). Uit studies blijkt dat inositol een gunstige invloed kan hebben op de werking van de eierstokken en de vruchtbaarheid bij vrouwen met PCOS (161718). Deze studies gingen meestal uit van een dosering van 2-4 gram per dag en er werden verbeteringen geconstateerd bij vrouwen met normaal gewicht, met overgewicht of met obesitas. Uit onderzoek blijkt over het geheel genomen dat suppletie met inositol de menstruatiecyclus regelmatiger kan maken en dat het de ovulatie- en zwangerschapskansen verhoogt bij vrouwen met PCOS (192021).

Kortom: Inositol is een veelbelovende stof die verschillende aspecten van de voortplantingsfunctie kan verbeteren bij vrouwen met PCOS, zoals de regelmaat van de menstruatiecyclus, de ovulatie en vruchtbaarheid. Voor dit doel is een dosering van 2-4 gram per dag de standaard.

4. Kan symptomen van depressie verminderen
Er is gekeken naar de inzet van inositol bij de behandeling van depressie, vanwege het effect op de neurotransmitters in de hersenen. Uit onderzoek blijkt dat vier weken lang 12 gram inositol innemen per dag kan zorgen voor afname van de symptomen van depressie, een resultaat dat niet optrad bij inname van een placebo (22). Een ander klein onderzoekje wees uit dat inname van 6 gram per dag zorgde voor afname van depressiesymptomen bij 9 van de 11 deelnemers (23). Er is echter ook onderzoek dat uitwijst dat toevoeging van inositol aan standaardmedicatie voor depressie niet beter werkt dan medicatie alleen (24). Bovendien is inositol niet effectief gebleken in het verminderen van depressieve klachten bij mensen die eerder niet reageerden op standaardmedicatie (25).

Kortom: Hoewel uit onderzoek soms blijkt dat inositol depressiesymptomen kan verminderen, zijn de resultaten niet eenduidig. Bij mensen die medicijnen gebruiken of mensen die niet reageren op standaardmedicatie kan het zijn dat er geen verbetering optreedt.

5. Staat bekend als veilig en vrij van bijwerkingen
Inositol komt van nature in je lichaam voor en in een aantal voedingsmiddelen. De hoeveelheid die je uit voeding haalt varieert van minder dan een gram tot verscheidene grammen, afhankelijk van de samenstelling van je dieet (26). Zelfs als het als voedingssupplement wordt toegediend heeft het een prima status wat veiligheid betreft. Uit onderzoek blijkt dat de doseringen variëren van 2 tot 18 gram per dag (413). Bij de hogere dosering van 12-18 gram worden wel enige milde bijwerkingen vermeld. Het gaat voornamelijk om maagklachten zoals pijn in de maag en winderigheid (127). Maar al bij een kleine afname in de dosis bleken deze symptomen te verbeteren in sommige studies (1). Inositolsupplementen zijn ook wel gegeven aan zwangere vrouwen, met een dosis van ongeveer 4 gram per dag, zonder dat er bijwerkingen optraden (11).

Kortom: Inositol is een van nature voorkomende stof in ons lichaam en het staat bekend als veilig. Bij een hoge dosis van 12 gram of meer kunnen maagproblemen ontstaan, maar die symptomen kunnen weer verdwijnen bij een lagere dosering.

Andere mogelijke voordelen
Inositol is ook op andere effecten onderzocht, zoals:

  • Gewichtsverlies: Dit supplement kan tot een kleine gewichtsafname leiden bij vrouwen met PCOS (2829).
  • Bloedlipiden: Er zijn enige verbeteringen gemeld in bloedlipiden zoals cholesterol (1030).
  • Bloeddruk: Verscheidene studies melden een lichte bloeddrukverlaging bij vrouwen met PCOS (1012).

Hoewel er meer gunstige effecten van inositol kunnen zijn, is er voor vele daarvan maar weinig bewijs.

Kortom: Vanwege de vele rollen in het lichaam kan inositol allerlei gunstige effecten hebben op de gezondheid, waaronder gewichtsverlies en verbetering in bloedlipiden of bloeddruk bij specifieke groepen. Toekomstig onderzoek zou andere belangrijke effecten van dit stofje kunnen identificeren.

Bronnen en dosering
Inositol wordt gevonden in een reeks voedingsmiddelen, maar de hoogste concentraties vind je in bonen, fruit, noten en granen. De hoeveelheid die normaal gesproken dagelijks via voeding binnenkort varieert van 1 gram tot een paar gram, afhankelijk van wat je eet (26). Hoewel er verschillende vormen zijn, bestaat de inositol in supplementen meestal uit myo-inositol. Meer dan 90% van de inositol in je cellen bestaat uit deze vorm van inositol (3132). Bij studies naar inositol zijn hogere doseringen gebruikt dan die je meestal in voeding vindt, met doseringen tot 18 gram per dag (14). De dosis voor insulinegevoeligheid en vruchtbaarheid zijn meestal veel lager dan die voor neurologische aandoeningen zoals angststoornissen en depressie (413).

Kortom: Kleine hoeveelheden inositol zijn te vinden in allerlei voedingsmiddelen. Er zijn verschillende vormen van inositol, maar de meeste supplementen bevatten myo-inositol. De doseringen in de supplementen die meestal in studies worden gebruikt variëren van 2 tot 18 gram per dag.

Conclusie
Inositol is een van nature in je lichaam voorkomende koolhydraat en het zit ook in bepaalde voedingsmiddelen. Het speelt vele rollen in je lichaam. Het beïnvloedt onder andere het niveau van neurotransmitters en de manier waarop je lichaam omgaat met glucose. Een supplement kan effectief zijn bij de behandeling van sommige angststoornissen en voor de insulinegevoeligheid. Tevens blijkt inositol verschillende gunstige effecten te hebben bij vrouwen met PCOS, waaronder verbetering van de menstruatiecyclus en de vruchtbaarheid. Het staat bekend als veilig en er zijn maar weinig bijwerkingen gevonden, zowel bij lage als hoge doseringen. Vanwege de vele functies die het heeft zal er waarschijnlijk in de toekomst meer onderzoek gedaan worden naar het belang van inositol voor de gezondheid en in medische toepassingen (met toestemming vertaald).

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel:
Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Word lid van onze nieuwsbrief en ontvang gratis meer dan 100 wetenschappelijke tips om af te vallen!

Gelukt! Ga naar je inbox om het E-book te bekijken.