Hoofdpagina » Nieuws » Luchtvervuiling kan zorgen voor slechte schoolprestaties bij kinderen

Luchtvervuiling kan zorgen voor slechte schoolprestaties bij kinderen

Kinderen die veelvuldig aan luchtverontreiniging worden blootgesteld, hebben mogelijk een grotere kans op moeite met spelling, begrijpend lezen en wiskundige vaardigheden. Ook blijken zij meer moeite te hebben met remmende controle tijdens de late kinderjaren. Deze moeilijkheden met inhibitie in de late kinderjaren bleken een voorloper te zijn van latere academische problemen. Maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de remmende controle zouden de resultaten kunnen verbeteren.

De studie is uitgevoerd door onderzoekers van het Columbia Center for Children’s Environmental Health (CCCEH) van Columbia University Mailman School of Public Health en Columbia University Irving Medical Center. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research.

“Kinderen met een slechte remmende controle zijn minder goed in staat om een gebruikelijke reactie te vervangen door een meer ongebruikelijke reactie – zoals de natuurlijke reactie om ‘omhoog’ te zeggen als een pijl omhoog wijst of ‘ga’ als het licht op groen staat – en in plaats daarvan ‘omlaag’ of ‘stop’ te zeggen”, zegt eerste auteur Amy Margolis, PhD, universitair hoofddocent medische psychologie aan de afdeling psychiatrie van het Columbia University Irving Medical Center. “Door de remmende controle bij kinderen aan te tasten, kan prenatale blootstelling aan luchtvervuiling de basis veranderen waarop latere academische vaardigheden worden gebouwd.”

“Bij het evalueren van de leerproblemen van studenten en het formuleren van behandelingsplannen, moeten ouders en leerkrachten overwegen dat academische problemen gerelateerd aan blootstelling aan het milieu interventie vereisen die gericht is op remmende controleproblemen, in plaats van op inhoudsgerelateerde vaardigheidstekorten, zoals typisch is voor interventies die ontworpen zijn om leerstoornissen aan te pakken,” voegt Margolis toe.

“Deze studie voegt toe aan een groeiende hoeveelheid literatuur die de schadelijke gezondheidseffecten aantoont van prenatale blootstelling aan luchtverontreiniging op de gezondheidsresultaten van kinderen, waaronder academische prestaties,” zegt co-auteur Julie Herbstman, PhD, CCCEH-directeur en universitair hoofddocent milieugezondheidswetenschappen aan de Columbia Mailman School. “Vermindering van de luchtverontreiniging kan deze nadelige resultaten voorkomen en leiden tot verbetering van de schoolprestaties van kinderen.”

Deze bevindingen werden in eerder onderzoek ook al bevestigd. Toen bleek dat een DNA-marker voor blootstelling aan PAK’s in verband werd gebracht met een veranderde ontwikkeling van zelfregulerend vermogen en ADHD-symptomen.

In de studie werden 200 kinderen gevolgd die deelnamen aan een longitudinale cohortstudie in Noord-Manhattan en de Bronx, geleid door CCCEH-onderzoekers. Onderzoekers verzamelden metingen van prenatale polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK, een belangrijk bestanddeel van luchtverontreiniging) in de lucht tijdens het derde trimester van de zwangerschap, een periode waarin de foetus zeer kwetsbaar is voor invloeden vanuit het milieu. Tests van de remmende controle werden afgenomen rond de leeftijd van 10 jaar en tests van de academische prestaties rond de leeftijd van 13 jaar (bron).

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel: