Hoofdpagina » Veelgestelde vragen » Wat zijn antioxidanten?

Wat zijn antioxidanten?

Antioxidanten zijn door de mens gemaakte of natuurlijke stoffen die bepaalde soorten celschade kunnen voorkomen of vertragen. Diëten met veel groenten en fruit, die goede bronnen van antioxidanten zijn, blijken gezond te zijn; onderzoek heeft echter niet aangetoond dat antioxidantsupplementen gunstig zijn om ziekten te voorkomen. Voorbeelden van antioxidanten zijn vitamine C en E, selenium, en carotenoïden, zoals bèta-caroteen, lycopeen, luteïne, en zeaxanthine. Dit artikel geeft basisinformatie over antioxidanten, vat samen wat de wetenschap zegt over antioxidanten en gezondheid, en suggereert bronnen voor aanvullende informatie.

Belangrijke punten

 • Groenten en fruit zijn rijke bronnen van antioxidanten. Er zijn goede aanwijzingen dat het eten van een dieet met veel groenten en fruit gezond is, en het officiële beleid van de regering van de V.S. spoort mensen aan meer van deze voedingsmiddelen te eten. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die meer groenten en fruit eten een lager risico lopen op verschillende ziekten; het is echter niet duidelijk of deze resultaten verband houden met de hoeveelheid antioxidanten in groenten en fruit, met andere bestanddelen van deze voedingsmiddelen, met andere factoren in de voeding van mensen, of met andere keuzes in hun levensstijl.
 • Rigoureuze wetenschappelijke studies, waaraan samen meer dan 100.000 mensen deelnamen, hebben getest of antioxidant supplementen chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, kanker, en staar, kunnen helpen voorkomen. In de meeste gevallen verminderden antioxidanten de risico’s op het ontwikkelen van deze ziekten niet.
 • Er is geen bezorgdheid ontstaan over de veiligheid van antioxidanten in voedsel. Supplementen met hoge doses antioxidanten kunnen in sommige gevallen echter wel met gezondheidsrisico’s in verband gebracht worden. Suppletie met hoge doses bètacaroteen kan het risico op longkanker bij rokers verhogen. Supplementen met hoge doses vitamine E kunnen het risico op prostaatkanker en één soort beroerte verhogen.
 • Antioxidantensupplementen kunnen een wisselwerking hebben met sommige geneesmiddelen.
  Vertel al je zorgverleners over alle complementaire en integratieve gezondheidsbenaderingen die je gebruikt. Geef hen een volledig beeld van wat je doet om je gezondheid te beheren. Dit zal helpen om een gecoördineerde en veilige zorg te garanderen.

Over vrije radicalen, oxidatieve stress en antioxidanten
Vrije radicalen zijn zeer onstabiele moleculen die op natuurlijke wijze gevormd worden als je sport en wanneer je lichaam voedsel omzet in energie. Je lichaam kan ook blootgesteld worden aan vrije radicalen uit allerlei omgevingsbronnen, zoals sigarettenrook, luchtvervuiling, en zonlicht. Vrije radicalen kunnen “oxidatieve stress” veroorzaken, een proces dat celbeschadiging in gang kan zetten. Men denkt dat oxidatieve stress een rol speelt bij allerlei ziekten, waaronder kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, en oogziekten zoals cataract en leeftijdsgebonden maculaire degeneratie.

Om vrije radicalen echt te begrijpen is een basiskennis van scheikunde nodig. Atomen zijn omgeven door elektronen die om het atoom heen draaien in lagen die schillen worden genoemd. Elke schil moet worden gevuld met een vast aantal elektronen. Als een schil vol is, beginnen de elektronen de volgende schil te vullen. Als een atoom een buitenste schil heeft die niet vol is, kan het zich binden met een ander atoom, waarbij het de elektronen gebruikt om zijn buitenste schil te vullen. Dit soort atomen staan bekend als vrije radicalen. Atomen met een volle buitenste schil zijn stabiel, maar vrije radicalen zijn instabiel en in een poging het aantal elektronen in hun buitenste schil aan te vullen, reageren ze snel met andere stoffen. Wanneer zuurstofmoleculen splitsen in afzonderlijke atomen met ongepaarde elektronen, worden ze onstabiele vrije radicalen die andere atomen of moleculen zoeken om zich aan te binden. Als dit blijft gebeuren, begint een proces dat oxidatieve stress wordt genoemd. Oxidatieve stress kan de lichaamscellen beschadigen, wat tot een reeks ziekten leidt en verouderingsverschijnselen veroorzaakt, zoals rimpels. Volgens de vrije-radicalentheorie van veroudering, die voor het eerst in 1956 werd uiteengezet, breken vrije radicalen na verloop van tijd cellen af. Naarmate het lichaam ouder wordt, verliest het zijn vermogen om de effecten van vrije radicalen te bestrijden. Het resultaat is meer vrije radicalen, meer oxidatieve stress, en meer schade aan cellen, wat leidt tot degeneratieve processen, evenals “normale” veroudering. De vrije radicalen theorie van veroudering is relatief nieuw, maar talrijke studies ondersteunen het. Studies op ratten, bijvoorbeeld, toonden een aanzienlijke toename van vrije radicalen naarmate de ratten ouder werden. Deze veranderingen kwamen overeen met een leeftijdsgebonden afname van de gezondheid.

Van anti-oxidant moleculen is aangetoond dat ze oxidatieve stress tegengaan in laboratorium experimenten (bijvoorbeeld in cellen of dierstudies). Er is echter discussie over de vraag of het consumeren van grote hoeveelheden antioxidanten in supplementvorm de gezondheid werkelijk ten goede komt. Er is ook enige bezorgdheid dat het consumeren van antioxidant supplementen in te grote doses schadelijk kan zijn.

Voorbeelden van antioxidanten die als supplement te koop worden aangeboden zijn:

 • Bèta-caroteen
 • Luteïne
 • Lycopeen
 • Selenium
 • Vitamine A
 • Vitamine C
 • Vitamine E

Gebruik van antioxidantensupplementen
Een analyse uit 2009 met behulp van gegevens uit de National Health and Nutrition Examination Survey (1999-2000 en 2001-2002) maakte een schatting van de hoeveelheden antioxidanten die volwassenen in de Verenigde Staten uit voeding en supplementen binnenkrijgen. Supplementen waren goed voor 54 procent van de inname van vitamine C, 64 procent van de inname van vitamine E, 14 procent van de inname van alfa- en bèta-caroteen, en 11 procent van de inname van selenium.

Veiligheid

 • Supplementen met hoge doses antioxidanten kunnen in sommige gevallen schadelijk zijn. Zo hebben de resultaten van sommige studies het gebruik van hoge doses bèta-caroteen supplementen in verband gebracht met een verhoogd risico op longkanker bij rokers en het gebruik van hoge doses vitamine E supplementen met een verhoogd risico op een hemorragische beroerte (een soort beroerte die veroorzaakt wordt door een bloeding in de hersenen) en prostaatkanker.
 • Net als sommige andere voedingssupplementen kunnen antioxidantensupplementen een wisselwerking hebben met bepaalde medicijnen. Zo kunnen vitamine E supplementen het risico op bloedingen verhogen bij mensen die anticoagulantia (“bloedverdunners”) gebruiken. Er is tegenstrijdig bewijs over de effecten van het innemen van antioxidant supplementen tijdens de behandeling van kanker; sommige studies suggereren dat dit gunstig kan zijn, maar andere suggereren dat het schadelijk kan zijn. Het National Cancer Institute raadt mensen die voor kanker behandeld worden aan met hun arts te praten voordat ze supplementen nemen.

Wat de wetenschap zegt
Enkele tientallen jaren van bevindingen uit dieetonderzoek suggereren dat het consumeren van grotere hoeveelheden antioxidantrijke voedingsmiddelen zou kunnen helpen beschermen tegen ziekten. Vanwege deze resultaten is er veel onderzoek gedaan naar antioxidant supplementen. Rigoureuze proeven met antioxidant supplementen bij grote aantallen mensen hebben niet gevonden dat hoge doses antioxidant supplementen ziekten voorkomen. Dit deel beschrijft de voorlopige onderzoeksbevindingen, de resultaten van de klinische proeven, en mogelijke verklaringen voor de verschillen in studieresultaten.

Observationele en laboratoriumstudies
Waarnemingsstudies over de typische eetgewoonten, leefgewoonten en gezondheidsgeschiedenissen van grote groepen mensen hebben aangetoond dat degenen die meer groenten en fruit aten een lager risico hadden op verschillende ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, beroerte, kanker en staar. Observationele studies kunnen ideeën geven over mogelijke verbanden tussen voedings- of leefstijlfactoren en ziekterisico, maar ze kunnen niet aantonen dat de ene factor de andere veroorzaakt, omdat ze geen rekening kunnen houden met andere factoren die een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld, mensen die meer antioxidant-rijke voedingsmiddelen eten zouden ook meer kunnen bewegen en minder vaak roken. Het kan zijn dat deze factoren, en niet de antioxidanten, hun lagere ziekterisico verklaren.

Onderzoekers hebben antioxidanten ook bestudeerd in laboratorium experimenten. Deze experimenten toonden aan dat antioxidanten met vrije radicalen interageerden en ze stabiliseerden, en zo verhinderden dat de vrije radicalen celbeschadiging veroorzaakten.

Klinische proeven met antioxidanten
Omdat de resultaten van dergelijk onderzoek veelbelovend leken, werden grote, langdurige studies – waarvan er vele door de National Institutes of Health (NIH)werden gefinancierd – uitgevoerd om te testen of antioxidant supplementen, wanneer ze gedurende tenminste enkele jaren genomen werden, ziekten als hart- en vaatziekten en kanker bij mensen konden helpen voorkomen. In deze onderzoeken werden vrijwilligers willekeurig toegewezen om ofwel een antioxidant ofwel een placebo (een identiek uitziend product dat het antioxidant niet bevatte) in te nemen. Het onderzoek werd dubbelblind uitgevoerd (noch de deelnemers aan de studie noch de onderzoekers wisten welk product werd ingenomen). Studies van dit type – klinische proeven genoemd – zijn bedoeld om duidelijke antwoorden te geven op specifieke vragen over het effect van een stof op de gezondheid.

Tot de vroegste van deze studies behoorden drie grote, door het NIH gesponsorde proeven met hoge doses supplementen van bèta-caroteen, alleen of in combinatie met andere voedingsstoffen. Deze proeven, die in het midden van de jaren ’90 werden voltooid, toonden allemaal aan dat bèta-caroteen geen bescherming bood tegen kanker of hart- en vaatziekten. In één proef verhoogden bèta-caroteen supplementen het risico op longkanker bij rokers, en in een andere proef hadden supplementen die zowel bèta-caroteen als vitamine A bevatten hetzelfde effect.

Recentere studies hebben ook ontdekt dat antioxidant supplementen in de meeste gevallen niet hielpen om ziekten te voorkomen. Bijvoorbeeld:

 • De Women’s Health Study, waaraan bijna 40.000 gezonde vrouwen van minstens 45 jaar deelnamen, vond dat vitamine E supplementen het risico op een hartaanval, beroerte, kanker, leeftijdsgebonden maculadegeneratie of cataract niet verminderden. Hoewel vitamine E supplementen geassocieerd waren met minder sterfgevallen door cardiovasculaire oorzaken, verminderden ze niet het totale sterftecijfer van de studiedeelneemsters.
 • De Women’s Antioxidant Cardiovascular Study vond geen gunstige effecten van vitamine C, vitamine E, of bèta-caroteen supplementen op cardiovasculaire gebeurtenissen (hartaanval, beroerte, of dood door hart- en vaatziekten) of de kans op het ontwikkelen van diabetes of kanker bij meer dan 8.000 vrouwelijke gezondheidswerkers, 40 jaar of ouder, die een hoog risico liepen op hart- en vaatziekten. Antioxidant supplementen vertraagden ook niet de veranderingen in cognitieve functie bij de vrouwen in deze studie die 65 jaar of ouder waren.
 • De Physicians’ Health Study II, waaraan meer dan 14.000 mannelijke artsen van 50 jaar en ouder deelnamen, vond dat noch vitamine E noch vitamine C supplementen het risico op belangrijke cardiovasculaire gebeurtenissen (hartaanval, beroerte, of dood door hart- en vaatziekten), kanker, of cataracten verminderden. Sterker nog, vitamine E supplementen werden in deze studie in verband gebracht met een verhoogd risico op een hemorragische beroerte.
 • De Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT)-een studie van meer dan 35.000 mannen van 50 jaar en ouder-ontdekt dat selenium en vitamine E supplementen, alleen of samen ingenomen, geen prostaatkanker voorkomen. Een in 2011 bijgewerkte analyse van deze proef, gebaseerd op een langere follow-up periode van studiedeelnemers, concludeerde dat vitamine E supplementen het optreden van prostaatkanker met 17 procent deden toenemen bij mannen die alleen het vitamine E supplement kregen, vergeleken met degenen die placebo kregen. Er was geen toename van prostaatkanker wanneer vitamine E en selenium samen werden ingenomen.

In tegenstelling tot de hierboven beschreven studies vond de Age-Related Eye Disease Study (AREDS), geleid door het National Eye Institute en mede gesponsord door andere onderdelen van het NIH, waaronder NCCIH, een gunstig effect van antioxidant supplementen. Deze studie toonde aan dat een combinatie van antioxidanten (vitamine C, vitamine E, en bèta-caroteen) en zink het risico op het ontwikkelen van het gevorderde stadium van leeftijdsgebonden maculadegeneratie met 25 procent verminderde bij mensen die het tussenstadium van deze ziekte hadden of die het gevorderde stadium in slechts één oog hadden. Antioxidant supplementen alleen gebruikt verminderden het risico met ongeveer 17 procent. In dezelfde studie hielpen antioxidanten echter niet om cataract te voorkomen of de progressie ervan te vertragen.

 • Een vervolgstudie, AREDS2, vond dat toevoeging van omega-3 vetzuren (visolie) aan de combinatie van supplementen de effectiviteit niet verbeterde. Toevoeging van luteïne en zeaxanthine (twee carotenoïden die in het oog voorkomen) verbeterde echter de werkzaamheid van het supplement bij mensen die geen bèta-caroteen gebruikten en bij mensen die slechts kleine hoeveelheden luteïne en zeaxanthine in voedingsmiddelen consumeerden.

Waarom werken antioxidantensupplementen niet altijd?
In de meeste klinische studies naar antioxidant supplementen is niet gevonden dat ze substantiële gezondheidsvoordelen opleveren. Onderzoekers hebben daarvoor verschillende redenen geopperd, waaronder de volgende:

 • De gunstige gezondheidseffecten van een dieet met veel groenten en fruit of andere antioxidantrijke voedingsmiddelen kunnen in werkelijkheid veroorzaakt worden door andere stoffen die in dezelfde voedingsmiddelen aanwezig zijn, door andere voedingsfactoren, of door andere leefstijlkeuzes, en niet zozeer door antioxidanten.
 • De effecten van de grote doses antioxidanten die in supplementatiestudies gebruikt worden, kunnen anders zijn dan die van de kleinere hoeveelheden antioxidanten die in voedingsmiddelen worden geconsumeerd.
 • Verschillen in de chemische samenstelling van antioxidanten in voedingsmiddelen tegenover die in supplementen kunnen hun effecten beïnvloeden. Zo zijn er bijvoorbeeld acht chemische vormen van vitamine E in voedingsmiddelen aanwezig. Supplementen met vitamine E daarentegen bevatten meestal maar één van deze vormen – alfa-tocoferol. Alfa-tocoferol is ook gebruikt in bijna alle onderzoeken naar vitamine E.
 • Voor sommige ziekten kunnen specifieke antioxidanten doeltreffender zijn dan de middelen die getest zijn. Om oogziekten te voorkomen bijvoorbeeld, zouden antioxidanten die in het oog voorkomen, zoals luteïne, gunstiger kunnen zijn dan die welke niet in het oog voorkomen, zoals bèta-caroteen.
 • Het verband tussen vrije radicalen en gezondheid kan complexer zijn dan tot nu toe gedacht werd. Onder sommige omstandigheden kunnen vrije radicalen eigenlijk eerder heilzaam dan schadelijk zijn, en kan het verwijderen ervan ongewenst zijn.
 • De antioxidant supplementen kunnen niet lang genoeg gegeven zijn om chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten of kanker, die zich over tientallen jaren ontwikkelen, te voorkomen.
 • De deelnemers aan de hierboven besproken klinische proeven waren ofwel leden van de algemene bevolking of mensen die een hoog risico liepen op bepaalde ziekten. Ze leden niet noodzakelijk aan verhoogde oxidatieve stress. Antioxidanten kunnen helpen ziekten te voorkomen bij mensen die onder verhoogde oxidatieve stress staan, ook al voorkomen ze die niet bij andere mensen.

Als je antioxidantensupplementen overweegt
Gebruik antioxidant supplementen niet ter vervanging van een gezond dieet of conventionele medische zorg, of als reden om een bezoek aan een zorgverlener over een medisch probleem uit te stellen.
Als je leeftijdsgebonden maculadegeneratie hebt, raadpleeg dan je zorgverleners om te bepalen of supplementen van het type dat in de AREDS proef gebruikt werd, geschikt voor je zijn.
Als je een voedingssupplement overweegt, win er dan eerst informatie over in bij betrouwbare bronnen. Bedenk dat voedingssupplementen een wisselwerking kunnen hebben met medicijnen of andere supplementen en ingrediënten kunnen bevatten die niet op het etiket vermeld staan. Je zorgverlener kan je adviseren. Als je zwanger bent of een kind borstvoeding geeft, of als je overweegt een kind een voedingssupplement te geven, is het extra belangrijk je (of je kind’s) zorgverlener te raadplegen.
Vertel al je zorgverleners over alle complementaire gezondheidsbenaderingen die je gebruikt. Geef ze een volledig beeld van wat je doet om je gezondheid te beheren. Dit zal helpen om een gecoördineerde en veilige zorg te garanderen.

Conclusie
Groenten en fruit zijn rijke bronnen van antioxidanten. Er zijn goede aanwijzingen dat het eten van een dieet met veel groenten en fruit gezond is en het risico op bepaalde ziekten verlaagt. Maar het is niet duidelijk of dit komt door de antioxidanten, door iets anders in de voedingsmiddelen of door andere factoren. Supplementen met hoge doses antioxidanten kunnen in sommige gevallen in verband worden gebracht met gezondheidsrisico’s. Zo kunnen hoge doses bètacaroteen het risico op longkanker bij rokers verhogen. Hoge doses vitamine E kunnen het risico op prostaatkanker en één type beroerte verhogen. Antioxidantensupplementen kunnen ook een wisselwerking hebben met sommige geneesmiddelen.

Bronnen:

Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Word lid van onze nieuwsbrief en ontvang gratis meer dan 100 wetenschappelijke tips om af te vallen!

Gelukt! Ga naar je inbox om het E-book te bekijken.