Hoofdpagina » Nieuws » Wintertijd gezonder dan zomertijd

Wintertijd gezonder dan zomertijd

De Europese Commissie heeft in 2018 voorgesteld om in de EU de halfjaarlijkse wisseling tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. Een meerderheid van de Europeanen sprak zich hierbij uit voor het afschaffen van de wisseling. Het plan was om vanaf 2021 definitief te kiezen voor óf permanente zomertijd óf permanente wintertijd, maar lidstaten konden geen overeenstemming bereiken over welke tijd te kiezen.

Uit onderzoek van het RIVM voor Nederland blijkt dat het voor de volksgezondheid het beste is om permanente wintertijd in te stellen. Bij wintertijd komt de zon namelijk vroeger op, wat beter aansluit bij het natuurlijke bioritme. Uit het RIVM-onderzoek blijkt dat de huidige wisselingen negatieve effecten hebben op de slaap en gezondheid, zoals meer hartinfarcten na de wisseling naar zomertijd. Permanente wintertijd zou deze effecten voorkomen.

Ook uit Nederlands onderzoek komt geen duidelijke voorkeur naar voren voor zomertijd of wintertijd. Wel geven de meeste Nederlanders aan het belangrijk te vinden dat de tijd gelijk blijft met buurlanden. Maar onder buurlanden is er verdeeldheid. België en Nederland neigen naar permanente wintertijd, terwijl Duitsland en Frankrijk meer voorstander lijken van permanente zomertijd.

Wetenschappers waarschuwen dat permanente zomertijd ongezond is, omdat het ingaat tegen het natuurlijke dag-nachtritme. Permanente wintertijd sluit hier beter bij aan, al is de ‘zonnetijd’ het meest natuurlijk. Ook al is wintertijd dichter bij het natuurlijke licht dan zomertijd, het blijft suboptimaal. Voor onze gezondheid is het beter in lijn te zijn met de ‘zonnetijd’, waarbij de zon om 12 uur ‘s middags het hoogst staat. Er zijn voorstellen om in België over te schakelen op de Britse tijd (West-Europese Tijdzone), wat meer overeenkomt met onze natuurlijke tijd.

Onderzoek wijst dus uit dat permanente wintertijd de beste keuze is voor de gezondheid. Maar Europese lidstaten zijn het nog niet eens geworden over afschaffen van de wisseling en welke tijd te kiezen. Zolang dat niet duidelijk is, neemt Nederland nog geen standpunt in. Wij vinden het vooral belangrijk dat de tijd gelijk blijft met buurlanden (bron: RIVM, Knack, Rijksoverheid).

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel: