Hoofdpagina » Nieuws » Intervaltraining met hoge intensiteit (HIIT) vermindert atherosclerose

Intervaltraining met hoge intensiteit (HIIT) vermindert atherosclerose

Nieuw Noors onderzoek geeft aanwijzingen dat intervaltraining met hoge intensiteit (HIIT) gunstige effecten kan hebben op de atheromateuze plaques in de slagaders. Dit zijn plaques van cholesterol en anderen stoffen die zich op de binnenzijde van de slagaders ophopen en het risico op hart- en vaatziekten verhogen.

Onderzoekers van het St. Olavs University Hospital in Trondheim voerden een gerandomiseerde studie uit onder 59 patiënten met stabiele kransslagaderziekte. De patiënten hadden al een ballonprocedure of stent gehad om vernauwingen in de slagaders open te zetten.

Recent onderzoek toont aan dat korte, intensieve intervaltraining (HIIT) niet alleen de verdere ontwikkeling van hart- en vaatziekten kan stoppen, maar zelfs bestaande aandoeningen kan helpen terugdraaien. In de studie volgden patiënten met hartproblemen een half jaar een HIIT-programma, bestaande uit twee trainingen per week.

De ene helft van de patiënten deed twee keer per week HIIT, waarbij intensieve inspanning afgewisseld werd met rust. De andere helft kreeg het advies de gebruikelijke richtlijnen te volgen. Na zes maanden werden de atheromateuze plaques met behulp van echo’s van binnenuit onderzocht.

De resultaten waren verbluffend: er was een merkbare afname van schadelijke plaque in de bloedvaten, wat het risico op hartproblemen vermindert. Dit wijst erop dat regelmatige, intensieve lichaamsbeweging een krachtig middel kan zijn in de strijd tegen hart- en vaatziekten, zelfs met een minimale tijdsinvestering.

Bij de HIIT-groep was het volume van de plaques significant kleiner afgenomen, terwijl dit bij de controlegroep ongeveer gelijk bleef. Ook andere maten voor de omvang van de plaques verbeterden meer bij HIIT.

Hoewel de studie relatief klein was, geven de resultaten aanwijzingen dat HIIT gunstig kan zijn voor de gezondheid van de slagaders. Intervaltraining zou in de toekomst mogelijk een aanvullende behandeling kunnen zijn naast medicijnen om atherosclerose tegen te gaan. Meer onderzoek is nodig om dit verder te bevestigen (bron).

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel: