Hoofdpagina » Nieuws » Link tussen blauw licht van smartphones of tablets en vroege puberteit

Link tussen blauw licht van smartphones of tablets en vroege puberteit

Tijdens een conferentie over pediatrische endocrinologie vorige maand in Den Haag, onthulde een studie dat blauw licht, afkomstig van toestellen zoals smartphones en tablets, een onvoorzien neveneffect zou kunnen hebben: het bevorderen van een vroegtijdige puberteit bij mannelijke ratten. Wetenschappers deelden ratten in groepen in en stelden ze bloot aan verschillende hoeveelheden blauw licht.

Onderzoekers hebben ontdekt dat blootstelling aan blauw licht, zoals van smartphones en tablets, ervoor kan zorgen dat de puberteit bij jongens eerder begint. In een studie keken wetenschappers hiernaar bij mannelijke ratten.

Ze verdeelden 18 jonge mannelijke ratten in 3 groepen. Eén groep kreeg normaal licht te zien. De andere twee groepen kregen 6 of 12 uur per dag blauw licht te zien, vergelijkbaar met het licht van smartphones en tablets.

De ratten die blootgesteld werden aan blauw licht begonnen duidelijk eerder met de puberteit dan de ratten met normaal licht. Hoe langer ze blootgesteld werden aan blauw licht, hoe vroeger de puberteit begon. Daarnaast hadden deze ratten problemen met hun zaadcellen en testikels.

Eerder onderzoek bij vrouwtjesratten liet hetzelfde effect zien van blauw licht op de puberteit. Dit is echter de eerste studie bij mannetjesratten die een verband aantoont tussen blootstelling aan blauw licht en vervroegde puberteit.

De onderzoekers benadrukken dat de resultaten bij ratten niet zomaar te vertalen zijn naar mensen. Meer onderzoek is nodig om te kijken of veel blootstelling aan blauw licht van schermen ook daadwerkelijk de puberteit bij jongens vervroegt. Desondanks geeft de studie een eerste indicatie dat er een verband zou kunnen bestaan (bron: MedicalXpress).

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel: