Hoofdpagina » Nieuws » Psychische gevolgen coronamaatregelen niet mals

Psychische gevolgen coronamaatregelen niet mals

Inmiddels wordt duidelijk dat de lockdown enorme gevolgen kan hebben voor ons psychische welzijn. Een recente studie stelde vast dat het aan huis gekluisterd zitten kan zorgen voor een toename van angst en stress. De onderzoekers maken zich dan ook ernstige zorgen, zeker omdat er sprake is van een mogelijke tweede golf. De psychische schade kan dan mogelijk niet te overzien zijn. Zij vinden dat overheden meer rekening moeten houden met de psychische behoeftes van de mens. De mens is niet gemaakt om in een isolement te leven. Vooral de zwakkeren in onze samenleving hebben hier onder te lijden. Ook bij versoepelingen kunnen angsten nog steeds tot schrijnende niveaus oplopen. De onderzoekers pleiten er dan ook voor dat de overheid voor deze groep meer moet doen.

De samenvatting van het onderzoek
De huidige pandemiegolf van COVID-19 heeft geleid tot grote onzekerheid voor het grote publiek. Geestelijke gezondheid en het onderzoeken van factoren die ongerustheid kunnen beïnvloeden zijn geschetst als belangrijke onderzoeksprioriteiten om interventies te informeren. Dit onderzoek trachtte na te gaan of intolerantie voor onzekerheid en coping responsen een invloed hebben op de mate van ongerustheid ervaren door het grote publiek in het Verenigd Koninkrijk tijdens de COVID-19 pandemie. Met behulp van een cross-sectionele online vragenlijst werden deelnemers gerekruteerd (N = 842) door middel van sneeuwbalsteekproeven over een periode van 10 dagen in de vroege “lockdown” fase van de pandemie. Ongeveer een kwart van de deelnemers vertoonde significant verhoogde angst en depressie, waarbij 14,8% de klinische cutoff voor gezondheidsangst bereikte. Een eenzijdige multivariate analyse van variantie gaf aan dat de deelnemers in de “kwetsbare” groepen significant angstiger waren (p <.001), en ook angstiger met betrekking tot hun gezondheid (p <.001). Mediatiemodellering toonde aan dat maladaptieve coping responsen de voorspellende relatie tussen intolerantie voor onzekerheid en psychische distress gedeeltelijk medieerden. Psychische gezondheidsproblemen zijn aanzienlijk toegenomen tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie in het Verenigd Koninkrijk, in het bijzonder voor de kwetsbaren. De bevindingen ondersteunen opkomend onderzoek dat suggereert dat het grote publiek worstelt met onzekerheid, meer dan normaal. Kwetsbare groepen maken zich meer zorgen over hun gezondheid, maar zijn niet ongevoeliger voor onzekerheid dan niet-kwetsbare groepen. Ten slotte wees deze studie op twee aanpasbare factoren die zouden kunnen fungeren als behandelingsdoelen bij het aanpassen van interventies voor geestelijke gezondheid tijdens de wereldwijde gezondheidscrisis COVID-19.

De conclusie
Deze studie is de eerste die gezondheidsangst en coping reacties in de algemene bevolking tijdens COVID-19 onderzoekt, en voegt daarmee toe aan de opkomende literatuur over psychologische nood en IU tijdens ongekend onzekere tijden. In het algemeen weerspiegelt deze studie de toegenomen psychische problemen tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie in het Verenigd Koninkrijk, wat het belang benadrukt van het richten van modificeerbare variabelen om het publiek in staat te stellen hun psychische gezondheid tijdens deze periode te beheersen, zodat ze zijn toegerust voor mogelijke toekomstige pandemieën (bron).

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel:
Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Word lid van onze nieuwsbrief en ontvang gratis meer dan 100 wetenschappelijke tips om af te vallen!

Gelukt! Ga naar je inbox om het E-book te bekijken.