Hoofdpagina » Nieuws » Mobiele telefoon schadelijk voor sperma

Mobiele telefoon schadelijk voor sperma

Een team van de Universiteit van Genève en het Zwitserse Tropisch en Volksgezondheidsinstituut heeft een grootschalig onderzoek gepubliceerd over de effecten van gsm-gebruik op de kwaliteit van zaadcellen bij jongemannen, gebaseerd op meer dan 10 jaar aan gegevens.

Recent onderzoek wijst uit dat intensief mobiel telefoongebruik kan leiden tot een afname van de spermakwaliteit. Uit de gegevens van bijna 3.000 jonge Zwitserse mannen blijkt dat veelvuldige gebruikers minder zaadcellen en een lagere spermaconcentratie hebben dan mannen die hun telefoon minder gebruiken. Er was geen verschil in de beweeglijkheid of vorm van het sperma. De afname in spermakwaliteit is de laatste decennia in een stroomversnelling gekomen; de afgelopen 50 jaar is de hoeveelheid zaadcellen per milliliter meer dan gehalveerd.

Uit het onderzoek blijkt dat veelvuldig gsm-gebruik geassocieerd is met een lagere zaadcelconcentratie en een lager totaal aantal zaadcellen. Er werd echter geen verband gevonden tussen gsm-gebruik en een verminderde zaadcelmobiliteit en -morfologie.

De kwaliteit van zaadcellen wordt bepaald door parameters als zaadcelconcentratie, totaal aantal zaadcellen, zaadcelmobiliteit en zaadcelmorfologie. Volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie zal een man waarschijnlijk langer dan een jaar nodig hebben om een kind te verwekken bij een zaadcelconcentratie onder 15 miljoen per milliliter.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van zaadcellen de afgelopen 50 jaar is afgenomen. De zaadcelconcentratie zou zijn gedaald van gemiddeld 99 miljoen per milliliter naar 47 miljoen per milliliter. Men vermoedt dat dit komt door een combinatie van omgevingsfactoren en levensstijl.

In deze studie is het verband tussen gsm-gebruik en zaadcelkwaliteit onderzocht bij 2886 Zwitserse mannen tussen 18 en 22 jaar oud. De mediane zaadcelconcentratie was significant hoger bij de groep die de gsm maximaal 1 keer per week gebruikte (56,5 miljoen/ml), vergeleken met de groep die de gsm meer dan 20 keer per dag gebruikte (44,5 miljoen/ml).

Opvallend is dat uit de studie komt dat 4G mogelijk minder schadelijk is voor sperma dan oudere technologieën, waarbij 3G weer minder schadelijk is dan 2G. De verklaring van de onderzoekers is dat met elke generatie de sterkte van het signaal is afgenomen. Het advies aan mannen is om de mobiele telefoon niet in hun broekzak te bewaren, met name als zij een vaderschapswens hebben. We moeten bij deze studie wel een slag om de arm houden, want het zou ook kunnen dat liefhebbers van de smartphone meer zitten en ongezonder eten, waardoor de onderzoeksresultaten vertekend kunnen zijn. Hoe dan ook: minder mobiele telefoon en meer bewegen in de buitenlucht kan nooit kwaad.

Vervolgonderzoek moet meer inzicht geven in het precieze mechanisme achter deze observaties. Hebben de microgolven van gsm’s een direct of indirect effect? Verhogen ze de temperatuur in de testikels significant? Beïnvloeden ze de hormonale regulatie van de zaadcelproductie? Dit moet nog worden uitgezocht (bron EurekAlert).

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel:
Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Word lid van onze nieuwsbrief en ontvang gratis meer dan 100 wetenschappelijke tips om af te vallen!

Gelukt! Ga naar je inbox om het E-book te bekijken.