10 supplementen die je bloedsuikerspiegel kunnen verlagen

Er worden door wetenschappers allerlei verschillende supplementen getest om te bepalen of ze kunnen bijdragen aan verlaging van het bloedsuikergehalte. Die supplementen zouden mensen met prediabetes of diabetes kunnen helpen, vooral type 2. Op de langere duur kan een supplement er soms voor zorgen dat diabetesmedicatie kan worden afgebouwd, hoewel de medicatie misschien niet volledig door supplementen kan worden vervangen. Hier vind je 10 supplementen die kunnen bijdragen aan verlaging van de bloedsuikerspiegel.

1. Kaneel

Kaneelsupplementen worden gemaakt van kaneelpoeder of van een extract. Veel studies suggereren dat het bijdraagt aan een bloedsuikerverlaging en een betere controle over diabetes (12). Als mensen met prediabetes – d.w.z. een nuchter bloedsuikergehalte van 100-125ml/dl – drie maanden lang 250 mg kaneelextract kregen voor het ontbijt en het diner, nam het nuchtere bloedsuikergehalte met 8,4% af in vergelijking tot de placebogroep (3). Bij een andere drie maanden durende studie werd bij mensen die voor het ontbijt 120 of 360 mg kaneelextract kregen een afname in nuchter bloedsuikergehalte gemeten van respectievelijk 11% en 14%, vergeleken met een placebogroep (2). Bovendien bleek hun hemoglobine A1C – een driemaandelijks gemiddelde van de bloedsuikerwaardes – te zijn afgenomen met respectievelijk 0,67% of 0,92%. Alle deelnemers kregen hetzelfde diabetesmedicijn tijdens de studie (2).

 • Werking: Kaneel helpt je lichaamscellen om beter te reageren op insuline. Dat zorgt er vervolgens voor dat de suiker je cellen in kan, wat weer leidt tot een lagere bloedsuikerspiegel (4).
 • Inname: De aanbevolen dosis kaneelextract is 250 mg, tweemaal daags voor het eten. Voor een gewoon (niet-extract) kaneelsupplement is tweemaal daags 500 mg het best (25).
 • Waarschuwing: De veelvoorkomende Cassia-variant van kaneel bevat meer coumarine, een verbinding die de lever kan schaden in grote hoeveelheden. Ceylonkaneel bevat daarentegen weinig coumarine (6).

Kortom: Kaneel kan zorgen voor bloedsuikerverlaging door de cellen gevoeliger te maken voor insuline.

2. Amerikaanse ginseng

Amerikaanse ginseng, een variant van ginseng die voornamelijk in Noord-Amerika groeit, blijkt na een maaltijd te zorgen voor een bloedsuikerdaling van ongeveer 20% bij gezonde mensen en mensen met diabetes 2 (7). Tevens bleek dat het nuchtere bloedsuikerniveau bij mensen met diabetes 2, vergeleken met degenen die een placebo kregen, afnam met 10% na twee maanden lang dagelijkse inname van 1 gram Amerikaanse ginseng, 40 minuten voor het ontbijt, de lunch en het diner (7).

 • Werking: Amerikaanse ginseng kan de reactie van cellen op insuline verbeteren en de afgifte ervan verhogen (68).
 • Inname : Neem twee uur of korter voor iedere hoofdmaaltijd 1 gram ginseng – als je het eerder inneemt kan het een bloedsuikerdip veroorzaken. Dagelijkse doseringen van meer dan 3 gram lijken geen extra voordeel op te leveren (6).
 • Waarschuwing: Ginseng kan de werking van warfarine, een bloedverdunner, verminderen. Vermijd dus deze combinatie. Ook kan het je immuunsysteem stimuleren, wat kan de werking van immunosuppressiva (afweersysteemonderdrukkers) kan verstoren (6).

Kortom: Dagelijks een tot drie gram Amerikaanse ginseng kan helpen om nuchtere bloedsuikerwaardes te verlagen en bloedsuikerstijging na de maaltijd te verminderen. Let op dat ginseng een interactie kan aangaan met warfarine en andere medicijnen.

3. Probiotica

Aantasting van je darmbacteriën, wat kan voorkomen als je antibiotica neemt, houdt verband met een hoger risico op verscheidene ziektes, waaronder diabetes (9). Probiotica, waarin goede bacteriën of andere microben zitten, bieden veel voordelen voor de gezondheid en kunnen de verwerking van koolhydraten in je lichaam verbeteren (10). Een overzicht van zeven studies onder mensen met diabetes 2 wees uit dat degenen die ten minste twee maanden lang probiotica namen een afname vertoonden in nuchter bloedsuikergehalte van 16 mg/dl en van A1C met 0,53%, vergeleken met degenen die een placebo kregen (10). Degenen die probiotica kregen met meer dan één bacteriestam vertoonden een nog grotere afname in nuchter bloedsuikergehalte, met 35 mg/dl (10).

 • Werking: Dierstudies suggereren dat probiotica het bloedsuikerniveau kunnen verlagen door te zorgen voor minder ontsteking en voor preventie van de vernietiging van insulineproducerende alvleeskliercellen. Mogelijk zijn hierbij ook nog andere mechanismes betrokken.
 • Inname: Probeer een supplement met meer dan één gunstige stam, zoals een combinatie van L. acidophilus, B. bifidum en L. rhamnosus. Het is onbekend of er een ideale mix van microben is voor diabetes (10).
 • Waarschuwing: Probiotica zijn meestal niet schadelijk, maar in bepaalde zeldzame gevallen kunnen ze tot ernstige infecties leiden bij mensen met een zeer verzwakt immuunsysteem (11).

Kortom: Probiotische supplementen – vooral de soorten met meer dan één stam van goede bacteriën – kunnen zorgen voor verlaging van de nuchtere bloedsuikerspiegel en A1C.

4. Aloë Vera

Aloë vera kan ook bijdragen aan bloedsuikerverlaging bij degenen die dat nodig hebben. Supplementen of sap van de bladeren van deze cactusachtige plant kunnen mogelijk het nuchtere bloedsuikerniveau en de A1C verlagen bij mensen met prediabetes of diabetes 2 (6). Uit een overzicht van negen studies onder mensen met diabetes 2 bleek dat 4 tot 14 weken lang toediening van een aloë-supplement leidde tot afname van het bloedsuikergehalte met 46,6 mg/dl en van A1C met 1,05% (12). Mensen met een nuchter bloedsuikergehalte van boven de 200 mg/dl vertoonden een nog grotere verbetering na inname van aloë (12).

 • Werking: Er zijn aanwijzingen uit muizenonderzoek dat aloë vera de insulineproductie kan stimuleren in pancreascellen, maar dit is nog niet bevestigd. Er zouden verscheidene andere mechanismes achter kunnen zitten (613).
 • Inname: De beste dosis en vorm zijn niet bekend. Meestal wordt in studies met dagelijks 1000 mg gewerkt in de vorm van capsules of 2 eetlepels (30 ml) aloë-verasap verdeeld over de dag (1314).
 • Waarschuwing: Aloë kan een interactie aangaan met verscheidene medicijnen, dus raadpleeg een arts voordat je het gebruikt. Het moet nooit samen met het hartmedicijn digoxine worden gebruikt (15).

Kortom: Capsules of sap van aloë-verabladeren kan bijdragen aan verlaging van het nuchtere bloedsuikergehalte en A1C bij mensen met prediabetes of diabetes 2. Aloë kan wel een interactie aangaan met verscheidene medicijnen, met name met digoxine.

5. Berberine

Berberine is geen kruid, maar een tamelijk bitter smakende stof die uit de wortels en stengels van bepaalde planten wordt gehaald, waaronder goudzegel (hydrastis canadensis) en de phellodendron (16). In review van 27 studies onder mensen met diabetes 2 werd geconstateerd dat inname van berberine in combinatie met veranderingen in dieet en leefstijl resulteerde in afname van nuchtere bloedsuikerwaarden met 15,5 mg/dl en A1C met 0,71%, vergeleken met alleen dieet- en leefstijlaanpassingen of een placebo (16). Een andere bevinding was dat een berberinesupplement samen met diabetesmedicatie meer bijdroeg aan bloedsuikerverlaging dan medicatie alleen (16).

 • Werking: Berberine kan zorgen voor verbetering van de insulinegevoeligheid en de suikeropname uit het bloed in de spieren, wat bijdraagt aan verlaging van de bloedsuikerspiegel (17).
 • Inname: Een dosis bedraagt meestal 300-500 mg, in te nemen verdeeld over de dag in 2 à 3 keer bij de hoofdmaaltijd (17).
 • Waarschuwing: Berberine kan spijsverteringsproblemen geven, zoals obstipatie, diarree of gasvorming, wat kan afnemen door de dosis te verlagen tot 300 mg. Berberine kan een interactie aangaan met verscheidene medicijnen, dus raadpleeg een arts voor dat je het neemt.

Kortom: Berberine, dat gemaakt is van bepaalde plantenwortels en -stengels, kan bijdragen aan verlaging van nuchtere bloedsuikerwaarden en A1C. Bijwerkingen zijn onder andere spijsverteringsklachten, die kunnen afnemen bij een lagere dosis.

6. Vitamine D

Vitamine D-gebrek word gezien als mogelijke risicofactor voor diabetes 2 (19). Aan het begin van een studie had 72% van de deelnemers met diabetes 2 een vitamine D-tekort. Na twee maanden dagelijks een vitaminesupplement te hebben ingenomen van 4500 IE, bleek zowel het nuchtere bloedsuikergehalte als de A1C te zijn verbeterd; 48% van de deelnemers had een A1C die duidde op een goede bloedsuikercontrole, vergeleken met slechts 32% voor aanvang van de studie (20).

 • Werking: Vitamine D kan de functie van de alvleeskliercellen die insuline aanmaken verbeteren en de insulinegevoeligheid in het lichaam verhogen (2122).
 • Inname: Vraag je arts om een bloedonderzoek om te bepalen wat de beste dosis voor jou is. De actieve vorm is D3, cholecalciferol, dus kies die vorm als je een supplement neemt (23).
 • Waarschuwing: Vitamine D kan een lichte tot matige interactie aangaan met verscheidene soorten medicijnen, dus raadpleeg je arts of apotheker voordat je het inneemt (23).

Kortom: Vitamine D-gebrek komt veel voor bij mensen met diabetes 2. Toediening van vitamine D kan de bloedsuikercontrole verbeteren, wat te zien is aan de A1C-waarde. Denk erom dat vitamine D een interactie kan aangaan met bepaalde medicijnen.

7. Gymnema Sylvestre (Ramshoorn)

Ramshoorn of gymnema sylvestre is een kruid dat in de Ayrvedische traditie wordt ingezet tegen diabetes. De Indiase naam ervoor, gurmar, betekent ‘suikervernietiger’ (6). Een studie onder mensen met diabetes 2 wees uit dat 18-20 maanden lang 400 mg ramshoornextract per dag leidde tot een afname van de nuchtere bloedsuikerspiegel met 29%. A1C nam af van 11,9% aan het begin tot 8,48% aan het eind (24). Uit verder onderzoek bleek dat dit kruid mogelijk ook bijdraagt aan daling van de nuchtere bloedsuikerwaarden en A1C bij mensen met diabetes 1 (insulineafhankelijke mensen) en dat het de drang naar zoet eten kan verminderen door het gevoel voor de zoete smaak in je mond te onderdrukken (2526).

 • Werking: Gymnema Sylvestre kan de suikeropname in je darmen verlagen en de opname van suiker uit je bloed in de cellen bevorderen. Vanwege de invloed die het heeft op diabetes type 1 denkt men dat het op de een of andere manier de insulineproducerende cellen in je alvleesklier stimuleert (626).
 • Inname: De voorgestelde dosis is 200 mg gymnema sylverstre-bladextract, tweemaal daags bij de maaltijd (24).
 • Waarschuwing: Ramshoorn kan de bloedsuikereffecten van insuline versterken, gebruik het dus alleen onder begeleiding van een arts als je insuline spuit. Het kan ook de bloedwaarden van sommige medicijnen in beïnvloeden; er is één geval van leverschade bekend (27).

Kortom: Gymnema Sylvestre kan leiden tot verlaging van nuchtere bloedsuikerwaarden en A1C bij zowel mensen met diabetes 1 als 2, hoewel er meer onderzoek nodig is. Als je afhankelijk bent van insuline-injecties is het van groot belang dat je een arts raadpleegt voordat je dit supplement uitprobeert.

8. Magnesium

Bij 25-38% van de mensen met diabetes 2 wordt een laag magnesiumgehalte gemeten en het komt vaker voor bij degenen die hun bloedsuiker niet goed onder controle hebben (28). Uit een systematische review bleek dat 8 van de 12 studies uitwezen dat 6-24 weken lang magnesiumsuppletie hielp om het nuchtere bloedsuikerniveau te verlagen bij gezonde mensen of mensen met diabetes 2 of prediabetes, vergeleken met een placebo. Tevens leidde elke 50 mg extra magnesiumtoediening tot een daling met 3% van de nuchtere bloedsuikerwaarde bij menen die bij aanvang van de studie een laag magnesiumniveau hadden (29).

 • Werking: Magnesium draagt bij aan een normale insulineafgifte en insulinewerking in je lichaamsweefsels (29).
 • Inname: meestal wordt aan mensen met diabetes 250-350 mg per dag voorgeschreven. Neem de magnesium in bij de maaltijd om de opname te bevorderen (2930).
 • Waarschuwing: Vermijd magnesiumoxide, wat kan zorgen voor diarree. Magnesiumsupplementen kunnen een wisselwerking aangaan met verscheidene medicijnen, zoals bepaalde diuretica en antibiotica; raadpleeg dus je arts of apotheker voordat je het inneemt (31).

Kortom: Magnesiumgebrek komt veel voor onder mensen met diabetes 2. Onderzoek geeft aanwijzingen dat een magnesiumsupplement kan helpen om nuchtere bloedsuikerwaardes te verlagen.

9. Alfaliponzuur

Alfaliponzuur ofwel ALA, is een vitamine-achtige verbinding en een krachtige antioxidant die in de lever wordt aangemaakt en ook gevonden wordt in sommige voedingsmiddelen, zoals spinazie, broccoli en rood vlees (32). Toediening van 300, 600, 900 of 1200 mg ALA naast de gebruikelijke diabetesmedicatie zorgde bij mensen met diabetes 2 voor een grotere daling van de nuchtere bloedsuikerwaarde en A1C naarmate de dosis hoger was (32).

 • Werking: ALA kan de insulinegevoeligheid vergroten en de opname van suiker uit het bloed verbeteren, hoewel het een paar maanden kan duren voordat het effect merkbaar is. Het kan ook beschermen tegen oxidatieve schade veroorzaakt door hoge bloedsuikerspiegels (32).
 • Inname: Meestal wordt 600-1200 mg per dag voorgeschreven, in te nemen over de dag verdeeld voor de maaltijd (32).
 • Waarschuwing: ALA kan de werking van geneesmiddelen voor schildklierziektes beïnvloeden (hypo- of hyperthyreoïdie) Vermijd grote hoeveelheden ALA als je last hebt van een vitamine B1 (thiamine)-gebrek of als je een alcoholprobleem hebt (3334).

Kortom: ALA kan ervoor zorgen dat nuchtere bloedsuikerwaardes en A1C langzamerhand afnemen, met grotere effecten naarmate de dosis hoger is, tot 1200 mg. Het vertoont ook een antioxidantwerking, wat schade door hoge bloedsuikerwaardes kan tegengaan. Maar het kan ook de werking van schildkliermedicatie verstoren.

10. Chroom

Een chroomtekort verlaagt het vermogen van je lichaam om koolhydraten – in de vorm van suikers – voor energie te gebruiken en het zorgt voor toename van je behoefte aan insuline (35). Een review van 25 studies wees uit dat chroomsuppletie, vergeleken met een placebo, zorgde voor een afname van A1C met ongeveer 0,6% bij mensen met diabetes 2 en de gemiddelde afname in nuchtere bloedsuikerwaardes lag rond de 21 mg/dl (636). Er zijn enige aanwijzingen dat chroom ook kan helpen om het bloedsuikerniveau te verlagen bij mensen met diabetes 1 (37).

 • Werking: Chroom kan de effecten van insuline versterken of de werking van insulineproducerende pancreascellen ondersteunen (6).
 • Inname: Een gebruikelijke dosis is 200 mcg per dag, maar doseringen tot 1000 mcg per dag zijn ook getest op mensen met diabetes en wellicht zijn die effectiever. De vorm chroompicolinaat wordt waarschijnlijk het best opgenomen (63638).
 • Waarschuwing: Bepaalde medicijnen – zoals maagzuurremmers en andere maagzuurmedicijnen – kunnen de chroomopname verminderen (35).

Kortom: Chroom kan de insulinewerking in je lichaam verbeteren en bloedsuikerverlagend werken bij mensen met diabetes 2 – mogelijk ook bij diabetes 1 – maar het zal de ziekte niet genezen.

Conclusie

Er zijn allerlei supplementen die bloedsuikerverlagend kunnen werken, zoals kaneel, ginseng, andere kruiden, vitamine D, magnesium, probiotica en plantenstoffen zoals berberine. Onthoud wel dat de resultaten die je ondervindt kunnen verschillen van die uit de studies, afhankelijk van factoren zoals tijdsduur, kwaliteit van het supplement en je persoonlijke toestand met betrekking tot diabetes. Bespreek supplementen met je arts, vooral als je diabetesmedicatie gebruikt of insuline, want sommige van de bovengenoemde supplementen kunnen een wisselwerking aangaan met je medicijnen en het risico op te lage bloedsuikerwaardes verhogen. In sommige gevallen zal je arts op zeker moment de diabetesmedicatie verlagen. Probeer maar één nieuw supplement per keer uit en check regelmatig je bloedsuiker om alle veranderingen over een aantal maanden bij te houden. Op die manier kun je samen met ja arts nagaan wat het precies voor effect heeft (met toestemming vertaald.)

Help anderen gezonder te worden en deel dit artikel:
Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Download nu tijdelijk gratis ons E-book Afvallen

Word lid van onze nieuwsbrief en ontvang gratis meer dan 100 wetenschappelijke tips om af te vallen!

Gelukt! Ga naar je inbox om het E-book te bekijken.